Concept notulen ALV / Draft minutes GMM

De concept notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 maart 2023 zijn op de website geplaatst onder de kop Club / Clubdocumenten (link, alleen voor ingelogde leden).

The draft minutes of the General Members Meeting (GMM) of March 15th 2023 have been placed on the website under the heading Club / Club Documents (link, only for logged on members). 

Nieuws Overzicht