Regels baanreservering / Regulations court reservation

Naar aanleiding van de discussie in de ALV van maart jl. heeft het bestuur de regels rondom het reserveren van de banen nog eens onder de loep genomen. Het resultaat daarvan is op de website geplaatst en te vinden via deze link en een exemplaar van de regels zal ook bij onze banen opgehangen worden. Het doel van de regels is dat zoveel mogelijk leden gebruik kunnen maken van de banen.

As a result of the discussion in the GMM of March last, the board has taken a closer look at the rules regarding the reservation of the courts. The result of this has been posted on the website and can be found via this link and a copy of the rules will also be posted next to our courts. The aim of the rules is that as many members as possible can use the courts.

Nieuws Overzicht