Indeling voorjaarscompetitie 2024 / Teams spring competition 2024

 
De competitiecommissie heeft de teams samengesteld voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2024. Er doen weer veel teams van Smashing Pink mee.

De indeling vind je op de competitiepagina van onze website (eerst inloggen).
Je kunt je nog aanmelden als reservespeler door een mail te sturen aan de Technische Commissie (TC).
Op naar het voorjaar!
 
The competition committee has put together the teams for the KNLTB spring competition 2024. Many Smashing Pink teams are participating again.
 
You can find the division of teams on the competition page of our website (log in first).
You can still register as a substitute player by sending an email to the Technical Committee (TC).
On to spring!
 

 

Nieuws Overzicht