Geen contributieverhoging 2024 / No increase membership fee 2024

Het bestuur laat weten dat, op grond van de financiele situatie van 2023, de contributie voor lidmaatschap van Smashing Pink in 2024 hetzelfde blijft als in 2023.

The board announces that, based on the financial situation in 2023, the membership fee for Smashing Pink membership in 2024 will remain the same as in 2023.

 

 

Nieuws Overzicht