Vrijwilliger van 2023 / Volunteer of 2023

En de vrijwilliger van het jaar 2023 is... 

And the volunteer of the year 2023 is...

Op 24 februari, aan het eind van de gezellige Winter Toss Zaterdagavond, werd de vrijwilliger van het jaar 2023 bekend gemaakt met een lied. De vrijwilligersschaal gaat dit jaar naar Marie Cecile van Riel, voor haar enthousiaste inzet voor onze club door de jaren heen op verschillende functies. Marie Cecile, mede-organisator van de WTZ, zat relaxed achter de organisatietafel toen het lied werd ingezet en was compleet verrast toen het over haar bleek te gaan!Van harte gefeliciteerd Marie Cecile!

On February 24th, at the end of the fun Winter Toss Saturday evening, the volunteer of the year 2023 was announced with a song. This year the volunteer scale goes to Marie Cecile van Riel, for her enthusiastic commitment for our club over the years in various positions. Marie Cecile, co-organizer of the WTZ, was sitting relaxed behind the organization table when the song sounded and was completely surprised it turned out to be about her! 

Congratulations Marie Cecile!

Nieuws Overzicht