Wat gaan we doen in het nieuwe seizoen? / What are we going to do in the new season?

Alvast wat data op een rijtje van activiteiten in het nieuwe seizoen - pak je agenda erbij en noteer.

Some dates of activities in the new season - grab your agenda and note.

En natuurlijk wordt er competitie gespeeld op zaterdag en zondag en zijn alle gebruikelijke tossen er weer op maandag- en vrijdagavond, maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend en kun je ladderen en vrij spelen.

And of course there will be competition on Saturday and Sunday and will all the usual tosses be held again on Monday and Friday evenings, Monday mornings, Tuesday mornings and Thursday mornings and you can play matches in the ladder competition and play freely.

Nieuws Overzicht