Wijziging banen zondag 26 mei / Change of courts Sunday May 26th

Aanstaande zondag 26 mei zijn onze buitenbanen niet beschikbaar. In plaats daarvan zijn er binnenbanen voor ons beschikbaar. Wanneer je een van onze banen hebt gereserveerd om vrij te spelen (dit doe je op de gebruikelijke manier), dan kun je je melden bij de balie binnen op Amstelpark, daar hoor je welke binnenbaan je kunt gebruiken.

Our outdoor courts will not be available this Sunday, May 26.Instead, indoor courts are available to us. If you have reserved one of our courts for free play (you do this in the usual way), you can report to the counter inside at Amstelpark, where you will be told which indoor court you can use.

Nieuws Overzicht