Clubkampioenschappen 2023

De clubkampioenschappen vinden dit jaar weer in de zomer plaats, van 21 tot en met 26 of 27 augustus.

Net als in 2022 kunnen deelnemers twee avonden aangeven waarop ze niet kunnen, vrijdagavond en zaterdag uitgezonderd.

De wedstrijden zullen dan – voor wie kan –
al om 17:00 uur beginnen in plaats van 18:00 uur zodat er extra speeltijden komen. Dit extra uur telt niet mee bij de verhinderingsmogelijkheden.
De opzet van de clubkampioenschappen wordt later bepaald, maar nu al is duidelijk dat zeook open zijn voor oud-leden.

Om de mogelijkheid open te houden bij Amstelpark extra banen te huren moet de inschrijving minimaal twee weken van tevoren, dus op 7 augustus 2022, afgesloten zijn.
Sytze Miedema gaat de clubkampioenschappen organiseren en zoekt nog medestanders.
Wil je weten wie onze clubkampioenen zijn? Ze staan allemaal op de GLTA site

The club championships The club championships will take place again this year in the summer, from August 21 through 26 or August 27.

As in 2022, participants can indicate two evenings on which they cannot be there, Friday night and Saturday excepted.

The games will then - for those who can -start as early as 5 p.m. instead of 6 p.m. so there will be extra playing times.

This extra hour does not count towards the prevention possibilities.
The format of the club championships will be determined later, but it is already clear that they will be
also be open to former members.

To keep open the possibility to rent extra courts at Amstelpark the
registration must be closed at least two weeks in advance, i.e. on August 7, 2022.
Sytze Miedema will organize the club championships and is still looking for supporters.

Want to know who our club champions are? They are all listed on the GLTA site