Clubkampioenschappen

English below.

De clubkampioenschappen 2022 vonden plaats van 22 augustus t/m 27 augustus.

Ook Special Friends en oud-leden van Smashing Pink konden deze editie deelnemen.

Wil je weten wie onze clubkampioenen zijn? Ze staan allemaal op de GLTA site

 

The club championships 2022 took place from August 22 – August 27.

Members, Special Friends and former members of Smashing Pink could also participate.

Find out who the new champions are on the GLTA site.

 

De inschrijfinformatie van 2022

De inschrijving opent op 10 juli 2022 en is open tot 7 augustus 2022 om 18.00 uur. Leden, Special Friends en oud-leden van Smashing Pink kunnen deelnemen.

Je kunt je aanmelden via de GLTA website via deze link: Smashing Pink Clubkampioenschappen 2022 GLTA.

Registration will open on July 10, 2022 and will stay open until August 7, 2022 at 6:00 PM. Members, Special Friends and former members of Smashing Pink can participate.

You can enter your registration on the GLTA website via this link: Smashing Pink Club Championships 2022 GLTA.

 Speeltijden:
Maandag 17.00 – 22.00 uur
Dinsdag 17.00 – 22.00 uur
Woensdag 17.00 – 22.00 uur
Donderdag 17.00 – 22.00 uur
Vrijdag 17.00 – 22.00 uur
Zaterdag 9.00 – 17.00 uur
Zaterdag 17.00 uur  prijsuitreiking. 

Aantal onderdelen: Je kunt je voor maximaal 2 onderdelen inschrijven, dus enkel en dubbel, enkel en mix of dubbel en mix. 

Partner wanted is mogelijk.

Categorieën/Speelsterktes: inschrijving kan in alle speelsterktes van Open tot D. De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor om bij te weinig deelnemers categorieën samen te voegen; we streven ernaar dit zo weinig mogelijk te doen.

Verhinderingen: je kan maximaal 2 avonden van maandag t/m donderdag aangeven waarop je niet kan spelen. Vrijdagavond en zaterdag kunnen we geen verhinderingen accepteren. Als je niet kunt spelen van 17.00-18.00 kun je dit doorgeven bij aanmelding; dit telt niet mee voor de maximaal 2 verhindering.

Bij alle categorieën wordt in poules gespeeld dus je speelt minimaal 2 wedstrijden per categorie. Er wordt in alle categorieën een finale gespeeld, ook in categorieën waar maar één poule was.

Wedstrijdvorm: De finales zijn “normale” wedstrijden (best of 3 sets, in dubbel en mix is de 3e set een supertiebreak, in enkelspel een volle 3e set en geen supertiebreak); alle andere wedstrijden (poulewedstrijden, halve finales etcetera) worden gespeeld als volgt: de wedstrijden starten op het hele uur, duren 50 minuten (10 minuten wisseltijd). Het aantal gewonnen games bepalen de uitslag, een game die niet afgemaakt is telt niet mee. Is de stand gelijk bij afsluiting, dan wordt een beslissend punt gespeeld; de partij die aan het serveren was serveert en de tegenpartij kiest de kant (rechts of links) waarvandaan geserveerd wordt.

Bij regen wordt er binnen gespeeld met een aangepast programma – het kan ook betekenen dat wedstrijden ingekort worden zoals begin bij 2:2 of sudden death bij deuce.

Kosten van deelname (1 of 2 onderdelen): voor leden €10,00, oud-leden of special friends €15,00. Betaling gaat voor leden via automatisch incasso; oud-leden en special friends maken het bedrag van €15,00 voor de deelname zelf over op de rekening van Smashing Pink, NL17INGB0007013396. Indien het bedrag op 7 augustus om 18.00 uur niet op de rekening van Smashing Pink is bijgeschreven vervalt de deelname. 

English

Playing times:
Monday 5pm - 10pm / 17.00 – 22.00 uur
Tuesday 5pm - 10 pm / 17.00 – 22.00 uur
Wednesday 5pm - 10pm / 17.00 – 22.00 uur
Thursday 5pm - 10pm / 17.00 – 22.00 uur
Friday 5pm - 10pm / 17.00 – 22.00 uur
Saturday 9am - 5pm / 9.00 – 17.00 uur
Saturday 5pm / 17.00 uur awards ceremony.
 

Number of events: You can register for a maximum of 2 events, so singles and doubles, singles and mix doubles or doubles and mix doubles.

Partner wanted is possible.

Categories/Levels: registration is possible in all levels from Open to D. The competition management reserves the right to combine categories if there are too few participants; we will strive to do this as little as possible.

Unavailability: you can indicate a maximum of 2 evenings from Monday through Thursday on which you cannot play. For Friday evening and Saturday we cannot accept any unavailability. If you are unable to play from 5:00 PM to 6:00 PM, please let us know when you register; this does not count towards the maximum of 2 times of unavailability.

All categories are played as round-robin, so you will play at least 2 matches per category. A final will be played in all categories, even in categories where there is only one group.

Match format: The finals are “normal” matches (best of 3 sets, in doubles and mix the 3rd set is a super tiebreak, in singles a full third set is played and no super tiebreak); all other matches (group matches, semi-finals, etc.) are played as follows: the matches start on the hour, last 50 minutes (10 minutes change over time). The number of games won determines the result, a game that has not been completed does not count. When the score is even at the end of the playing time, then a decisive point is played; the serving party will serve and the receiving party chooses the side (right or left) from which the service has to be played. 

If it rains, we will play indoors with an adapted program - it can also mean that matches can be shortened such as start at 2:2 or sudden death at deuce.

Cost of participation (1 or 2 events): €10.00 for members, €15.00 for former members or special friends. For members, the payment is made via direct debit. Former members and special friends need to transfer the participation fee of €15.00 themselves to the account of Smashing Pink, NL17INGB0007013396. If the amount has not been credited to Smashing Pink's account by August 7 at 6 p.m., your participation will be cancelled. 

=========================================

De clubkampioenschappen 2021 zijn gespeeld van 30 augustus t/m 4 september 2021. Ter ere van ons 25jarig jubileum waren ook oud-leden en Special Friends van harte uitgenodigd om mee te doen. Maar liefst 85 deelnemers streden mee!
Dat leverde mooie en spannende wedstrijden op.
Alle winnaars en runners up staan op de GLTA website.

clubkampioenen_2021_2.jpeg