Contributie

Contributie

Contribution / Fees

Het seizoen loopt van 1 april tot 1 oktober. / The season runs from April 1st till October 1st.

Type lidmaatschap

Typ of membership

Contributie volledig seizoen

Fee full season

Start na 1 juli 

Start after July 1st

Start na 1 augustus

Start after August 1st

Voltijds lidmaatschap standaard €    240 € 122 €    80
Voltijds lidmaatschap met Stadspas €    122 € 61 €    41
Voltijds lidmaatschap voor jongeren*/studenten    
    *op 1 april ben je jonger dan 24 jaar
€    122 € 61 €    41
Maandabonnement (prijs per maand) €     45 per maand / per month €     45 per maand/ per month €     45 per maand / per month
Lidmaatschap zonder speelrecht      €     26 €     26 €     26

Let op. De voltijds lidmaatschappen zijn doorlopend. Het seizoen loopt van 1 april tot 1 oktober.

Je kunt je lidmaatschap per volgend seizoen opzeggen. Dit doe je door voor 1 december voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen een mail te sturen aan de ledenadministratie.

Zonder opzegging voor 1 december wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met een jaar.

Voor een maandabonnement gelden andere regels, klik hier.

Heb je geen Stadspas maar is je financiële situatie zodanig dat die een belemmering vormt om lid te worden van Smashing Pink, neem dan contact op met de penningmeester (klik hier) om in aanmerking te komen voor het Stadspas-tarief.

De contributie wordt middels automatische incasso in de laatste week van februari van je bankrekening afgeschreven. Nieuwe leden dienen een machtiging voor automatische incasso te geven. De afschrijving vindt plaats binnen een maand nadat de aanmelding voor lidmaatschap is ontvangen.

Als lid van Smashing Pink kun je met korting een winterkaart kopen via de website van Amstelpark. Je kan dan 5 maanden buiten tennissen. Bij vorst, sneeuw of regen: binnenbanen voor half geld, ter plekke aanmelden mits er plaats is. Wel reserveren vooraf binnen? Dan volle tarief.

 

Note. The full-time memberships are continuous.

You can cancel your membership for next season. You can do this by sending an email to the membership administration before December 1st prior to the start of the new season.

Without cancellation before December 1st, membership will automatically be extended for one year.

Different rules apply for a monthly subscription, click here.

If you do not have a Stadspas (City Pass) but your financial situation is such that it is an obstacle to becoming a member of Smashing Pink, please contact the treasurer (click here) to qualify for the Stadspas reduced rate.

The contribution will be debited from your bank account by direct debit in the last week of February. New members must provide direct debit authorization. The debit will take place within one month after the registration for membership has been received.

As a member of Smashing Pink you can purchase a winter ticket at a discount via the Amstelpark website. You can then play tennis outside for 5 months. In case of frost, snow or rain: indoor courts for half price, register on site provided there is room. Would you like to make a reservation in advance? Then full rate.