Special friend

Als je Smashing Pink een warm hart toedraagt omdat je regelmatig meedoet aan één of meer van onze open activiteiten, in het verleden lid was, of het gewoon belangrijk vindt dat een club als Smashing Pink er is, word dan Special Friend! Dit kost € 30 per jaar. Je krijgt dan de digitale Nieuwsbrieven van Smashing Pink toegezonden. Maar vooral: je steunt onze mooie club! 

Wil je geen Special Friend meer zijn stuur dan een mail naar de ledenadministratie om het op te zeggen. 

 

If you have a warm heart for Smashing Pink because you regularly participate in one or more of our open activities, were a member in the past, or just think it's important that a club like Smashing Pink exists, then become a Special Friend! This costs € 30 per year. You will then receive the digital Newsletters from Smashing Pink. But most of all: you support our beautiful club!

If you no longer want to be a Special Friend, please send an email to the administration to cancel.