VRIJKAARTJES LIBEMA OPEN / FREE TICKETS LIBEMA OPEN

Heb jij interesse in 1 of 2 vrijkaarten voor het Libema open tennistoernooi geldig op donderdag 13 juni? Laat het ons weten, mail aan bestuur@smashing.pink

Wees er snel bij! Dinsdag 11 juni om 18.00 verloten we de kaarten onder de belangstellende Smashing Pink leden.

Meer informatie over het toernooi vind je op de website www.libema-open.nl. Als Smashing Pink lid krijg je korting op kaarten, klik hier voor meer informatie.

 

Are you interested in 1 or 2 free tickets for the Libema open tennis tournament valid on Thursday June 13th? Let us know, send an email to bestuur@smashing.pink.

Be quick! We will raffle the tickets among interested members of Smashing Pink on Tuesday June 11th at 6 p.m.

For more information on the tournament, look at the website www.libema-open.nl. As a member of Smashing Pink you get a discount on tickets, click here for more information.

Thema Training 25 juni en 9 juli / June 25th and July 9th

Zin om een avondje te trainen? 
Zin om met elkaar je techniek te versterken? 
Zin je samenspel te verbeteren? 
Geen zin om je lang vast te leggen?  

Dan is de Smashing Pink Thema Training perfect voor jou! 
Er staan er twee gepland de komende maand, op dinsdag 25 juni en 9 juli tussen 19.00 en 22.00.

 

Fancy an evening of training? 
Want to strengthen your technique together? 
Do you want to improve team playing? 
Don't feel like committing for a long time?

Then the Smashing Pink Theme Training is perfect for you!
Two are planned for the coming month, on Tuesday June 25th and July 9th between 7:00 PM and 10:00 PM

 

Lees meer

QDDT 28 juli / July 28th

Doe mee met het Queer Dubbel Dag Toernooi! Na de fantastische eerste editie van vorig jaar, organiseert Smashing Pink opnieuw het Queer Dubbel Dagtoernooi, een dag van spelen, ontmoeten, gezelligheid en sportiviteit! We organiseren dit tennistoernooi tijdens Queer Pride Amsterdam en het is open voor iedereen, zowel leden van Smashing Pink als niet leden (m/v/x).  

 

Join us for the Queer Double Day Tournament! After last year's fantastic first edition, Smashing Pink is again organizing the Queer Double Day Tournament, a day of playing, meeting, fun and sportsmanship! We organize this tennis tournament during Queer Pride Amsterdam and it is open to everyone, both members of Smashing Pink and non-members (m/f/x).

 

Lees meer

Wijziging banen zondag 26 mei / Change of courts Sunday May 26th

Aanstaande zondag 26 mei zijn onze buitenbanen niet beschikbaar. In plaats daarvan zijn er binnenbanen voor ons beschikbaar. Wanneer je een van onze banen hebt gereserveerd om vrij te spelen (dit doe je op de gebruikelijke manier), dan kun je je melden bij de balie binnen op Amstelpark, daar hoor je welke binnenbaan je kunt gebruiken.

Our outdoor courts will not be available this Sunday, May 26.Instead, indoor courts are available to us. If you have reserved one of our courts for free play (you do this in the usual way), you can report to the counter inside at Amstelpark, where you will be told which indoor court you can use.

Met korting naar Libema Open / Discount for Libema Open

Van 8-16 juni vindt het Libema Open tennistoernooi plaats in Den Bosch. Meer informatie over het toernooi op de website www.libema-open.nl

Als lid van Smashing Pink kun je met 10 euro korting kaarten bestellen via deze link.

June 8-16th the Libema Open Tennis Tournament will take place in Den Bosch. For more information on the tournament, look at the website www.libema-open.nl.

As a member of Smashing Pink you can order tickets with a 10 euro discount via this link.

Inschrijven Thema Training 'Baseline' / Register for Theme Training 'Baseline'

 
Iedereen goed voorbereid voor het Pinkstertoernooi? 
Naast de reguliere lessen worden er ook weer enkele Thema Trainingen gegeven bij Smashing Pink en de eerstvolgende is dinsdagavond 14 mei tussen 18.00 en 22.00 uur. Onze Eline neemt het thema 'Baseline' onder handen en wijst je graag op tips & tricks die je misschien kunt gebruiken voor het Pinkstertoernooi of gewoon omdat je het leuk vindt om mee te trainen! De trainingen worden in groepjes van 4 spelers per uur gehouden. 
Dus pak dat extra uurtje trainen nog mee en schrijf je in via deze link.

Everyone well prepared for the Pinkster Tournament? In addition to the regular lessons, some Theme Trainings are organized at Smashing Pink and the next one is Tuesday evening May 14th between 6:00 PM and 10:00 PM. Our Eline tackles the theme 'Baseline' and is happy to point out tips & tricks that you might be able to use for the Pinkster Tournament or just because you enjoy joining the training! The training sessions are held in groups of 4 players per hour.So grab that extra hour of training and register via this link.

Lees meer

Banen niet beschikbaar 14 en 23 mei 's avonds / Courts not available May 14th and 23rd evening

In verband met het Pinkster toernooi zijn alle competitiewedstrijden van dat weekend verzet. Dat is bijna helemaal gelukt op de reguliere competitie inhaaldagen. Echter voor twee teams is het noodzakelijk om de inhaalwedstrijden in de avond te spelen. Dat is op 14 mei en op 23 mei. Daardoor zijn er op die avonden geen banen beschikbaar om vrij te spelen. 

Due to the Pinkster Tournament, all competition matches for that weekend have been rescheduled. This was achieved almost completely on the regular competition catch-up days. However it is necessary for two teams to play the catch-up matches in the evening. That is on May 14th and on May 23rd. Therefore there are no courts available to play free on these evenings.

 

Laddercompetitie 2024 van start / Ladder competition 2024 started

Heb je je ingeschreven voor de ladder? Dan kun je nu beginnen met uitdagen en spelen. De spelregels, stand en uitdagingen vind je op de website onder Activiteiten en in de Clubapp. Let op, eerst inloggen!

Heb je nog niet ingeschreven? Dat kan alsnog. Meld je aan door een mail te sturen aan ladder@smashing.pink. Ieder lid kan meedoen!

Meer weten? Kijk hier voor uitleg over de ladder.

 

Did you register for the ladder? Then you can now start challenging and playing. The rules, ranking and challenges can be found on the website under Activities and in the Club app. Please note, log in first!

Have you not registered yet? That is still possible. Join by sending an email to ladder@smashing.pink. Every member can participate!

Want to know more? Look here for information about the ladder.

 

Seizoensopening 2024 / Opening of Season 2024

Het wordt weer voorjaar! Op 1 april (echt waar) is er een brunch en clinic voor de nieuwe leden en belangstellenden, gevolg door de openingstoss. Openingstoss paasmaandag 1 april vanaf 14.00 uur voor alle leden van Smashing Pink!

It's spring again! On April 1st (really) there will be a brunch and clinic for new members and those interested in our club, followed by the opening toss.Opening toss Easter Monday, April 1st, from 2 p.m. for all Smashing Pink members!Voor meer informatie klik hier. For more information click here.

Pinkster Toernooi 17-20 mei 2024 / Pinkster Tournament May 17-20

Het is bijna zover!

Op 21 maart gaat de inschrijving voor ons jaarlijkse Pinkster Tournament open. Dit jaar van 17 t/m 20 mei. We verheugen ons erop jullie te verwelkomen voor een onvergetelijke tenniservaring, doordrenkt met vernieuwingen en enthousiasme.


It's almost time!

On March 21st, registrations for our annual Pinkster Tournament will open. This year it will take place from May 17 to 20. We are excited to welcome you for an unforgettable tennis experience, infused with innovations and enthusiasm.

 

Lees meer

Schrijf je in voor tennisles / Register for tennis lessons

Alle actuele informatie over tennisles bij Smashing Pink staan nu op onze website.

Kijk bij Tennisles, Trainers en Tarieven. En schrijf je in!

Let op: deze pagina’s zijn alleen toegankelijk na inloggen op de website als lid.  

All current information about tennis lessons at Smashing Pink is now on our website.

Look under TennislesTrainers en Tarieven. And register!

Attention: these pages are only accessible after logging in on the website as a member. 

Stukken ALV 24 februari gepubliceerd / Documents GMM February 24th published

Op 24 februari 2024 om 17.00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Smashing Pink plaats. Dit is voorafgaand aan de Winter Toss Zaterdagavond.

Kom ook en praat mee!

Klik hier voor meer informatie en alle stukken voor de ALV (alleen voor ingelogde leden).

 

On February 24th 2024 at 17.00 the General Members Meeting (GMM) of Smashing Pink will take place. This is before the Winter Toss Saturday evening.

Come and join the meeting!

Click here for more information and all documents for the GMM (only for logged in members). 

Indeling voorjaarscompetitie 2024 / Teams spring competition 2024

 
De competitiecommissie heeft de teams samengesteld voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2024. Er doen weer veel teams van Smashing Pink mee.

De indeling vind je op de competitiepagina van onze website (eerst inloggen).
Je kunt je nog aanmelden als reservespeler door een mail te sturen aan de Technische Commissie (TC).
Op naar het voorjaar!
 
The competition committee has put together the teams for the KNLTB spring competition 2024. Many Smashing Pink teams are participating again.
 
You can find the division of teams on the competition page of our website (log in first).
You can still register as a substitute player by sending an email to the Technical Committee (TC).
On to spring!
Lees meer

Het is 2024: het jaar van de 30e editie van het Pinkstertoernooi! / It is 2024: the year of the 30th edition of the Pinkster Tournament!

 

De eerste editie in 1993 van het Pinkstertoernooi is niet vergelijkbaar met het Pinkstertoernooi van nu. Toen een toernooi op een zaterdagmiddag met 32 deelnemers (16 mannen en 16 vrouwen), nu het grootste LGBTQ+ tennistoernooi van Europa met vier dagen tennisplezier.

De afgelopen jaren is Frank Basjes als (technisch) toernooidirecteur de drijvende kracht geweest voor dit jaarlijkse hoogtepunt. Dat deed hij natuurlijk niet alleen, maar samen met een operationeel directeur en vele vrijwilligers. Afgelopen jaar was Wilko van den Born de operationeel directeur en we zijn blij dat hij in 2024 deze taak opnieuw op zich wil nemen.


The first edition of the Pinkster Tournament in 1993 is not comparable to today's Pinkster Tournament. Then a tournament on a Saturday afternoon with 32 participants (16 men and 16 women), now the largest LGBTQ+ tennis tournament in Europe with four days of tennis fun.

In recent years, Frank Basjes, as (technical) tournament director, has been the driving force for this annual highlight. Of course, he did not do this alone, but together with an operational director and many volunteers. Last year, Wilko van den Born was the operational director and we are happy that he wants to take on this task again in 2024.

 

Lees meer

Nieuwjaarseditie Winter Toss Zaterdag / New Year's edition of Winter Toss Saturday

Op zaterdagavond 20 januari 2024 is de volgende Winter Toss Zaterdag. We gaan toasten op het nieuwe jaar en de vrijwilliger van jaar 2023 wordt uitgeroepen. En we gaan ook tennissen. Als je je nog niet hebt ingeschreven kan dat nog tot zaterdag 13 januari (er is een beperkt aantal plekken beschikbaar).

Klik hier om mee te doen!

The next Winter Toss Saturday will be on Saturday evening, January 20th 2024. We will toast to the new year and the volunteer of year 2023 is announced. And we're also going to play tennis. If you haven't registered yet, you can do so until Saturday January 13th (there is a limited number of places available).

Click here to participate!

ALV 24 februari 2024 / GMM February 24th 2024

Save the date

De volgende ALV (Algemene Leden Vergadering) van Smashing Pink is gepland op zaterdag 24 februari 2024 om 17.00 uur.
Alle informatie en stukken staan uiterlijk 10 februari op de website.

The next GMM (General Members Meeting) of Smashing Pink is planned on Saturday February 24th 2024 at 5.00 pm.
All information and papers will be on the website no later than February 10th.

 

 

Geen contributieverhoging 2024 / No increase membership fee 2024

Het bestuur laat weten dat, op grond van de financiele situatie van 2023, de contributie voor lidmaatschap van Smashing Pink in 2024 hetzelfde blijft als in 2023.

The board announces that, based on the financial situation in 2023, the membership fee for Smashing Pink membership in 2024 will remain the same as in 2023.

 

 

Meer dan tennis / More than tennis

Er is een nieuwe rubriek op onze website: Meer dan tennis. Klik op deze link en lees het eerste artikel dat er is geplaatst, een interview met Josine Teeuw, die in juni van dit jaar gepromoveerd is. Emma van Zalinge heeft haar kort na de promotie geïnterviewd.

There is a new section on our website: More than tennis. Click on this link and read the first article posted, an interview with Josine Teeuw, who got her PhD in June of this year. Emma van Zalinge interviewed her shortly after the promotion.

 

 

Bewaar je KNLTBpas / Keep your KNLTB pass

Vanaf komend jaar worden er geen nieuwe fysieke ledenpasjes meer uitgegeven door de KNLTB. Bij Smashing Pink gebruiken we deze passen voor diverse activiteiten (b.v. afhangen bij de toss).

Bewaar daarom je "oude" KNLTBpas! Deze zal ook in de toekomst gebruikt blijven worden binnen onze club.

From next year, no new physical membership cards will be issued by the KNLTB. At Smashing Pink we use these passes for various activities (e.g. hanging during the toss).

Therefore, keep your "old" KNLTB pass! This will continue to be used within our club in the future.

 

Opzeggen lidmaatschap / Termination of membership

Natuurlijk hopen we dat niemand het lidmaatschap van Smashing Pink opzegt, maar mocht je dit toch willen, dan moet je het vóór 1 december 2023 doen.

Of course we hope that no one terminates their membership of Smashing Pink, but if you want to do so, you must do so before December 1st 2023.

Lees meer

Winter Toss Zaterdag 2023/2024 - update

DATA GEWIJZIGD / DATES CHANGED

Ook in het komend winterseizoen zijn er weer WinterTossZaterdagavonden en wel op 11 november, 9 december, 20 januari en 24 februari. Zet de data alvast in je agenda, meer nieuws over deze gezellige tennisavonden volgt binnenkort. Inschrijving opent binnenkort!

In the coming winter season there will be Winter Toss Saturday evenings again, on November 11th, December 9th, January 20th and February 24th. Mark the dates in your calendar, more news about these fun tennis evenings will follow soon. Subscription will open soon!

Lees meer

Winter...

Nog een week en dan zit het zomerseizoen er weer op.

Als je daarna door wil tennissen, dan kan dat op de gravelbanen van Amstelpark met een winterkaart. Je wordt dan winterlid van Amstelpark. Als lid van Smashing Pink krijg je korting en betaal je 165 euro om te spelen van 1 oktober 2023 tot 1 april 2024.

Inschrijven kan via deze link - kies op het inschrijfformulier "winterlid SP" bij categorie. 

 

One more week and the summer season will be over again.

If you want to continue playing tennis afterwards, you can do so on the clay courts of Amstelpark with a winter card. You will then become a winter member of Amstelpark. As a member of Smashing Pink you get a discount and pay 165 euros to play from October 1st 2023 to April 1st 2024.

You can register via this link - choose "winterlid SP" at "categorie" on the registration form.

Kortingsaktie TennisDirect

Beste Smashing Pinker,

Het is weer zover, een nieuwe kortingsactie vanuit TennisDirect.

Gebruik de code TDPD-10 tijdens het afrekenen en geniet van 10% korting op bestellingen van €75 of meer! Shop via (Aktie). 

*Geldig t/m 15 oktober 2023
*Geldig bij een besteding boven de €75,-

 

Dear Smashing Pinker,

It's that time again, a new discount offer from TennisDirect.

Use the code TDPD-10 during checkout and enjoy 10% off orders of €75 or more! Shop at (Discount).

*Valid until October 15, 2023
*Valid on orders over €75.

 

Clubkampioenschappen 2023

De clubkampioenschappen 2023 zitten er alweer op. Het was een fantastische week. Er deden maar liefst 76 deelnemers mee en er werden 121 wedstrijden gespeeld. Het was op alle avonden stralend weer maar in het finaleweekend zorgde de regen er helaas voor dat er af en toe even gewacht moest worden. Gelukkig was iedereen geduldig en flexibel en uiteindelijk konden alle wedstrijden worden gespeeld. Wil je weten wie onze nieuwe clubkampioenen zijn, klik dan op lees verder.

The 2023 club championships are already over. It was a fantastic week. No fewer than 76 participants took part and 121 matches were played. The weather was beautiful on all evenings, but in the final weekend the rain unfortunately meant that we had to wait a bit every now and then. Fortunately, everyone was patient and flexible and eventually all games could be played. Do you want to know who our new club champions are, click on "lees verder" (Dutch for "read more").

 

Lees meer

Beginnerstoss

In de maand september zijn er op maandag en vrijdag de bekende tossavonden, waarin gespeeld wordt in rondes van 45 minuten. Op maandagavond is het eerste deel van de toss geschikt voor beginners, de instaptoss, met extra aandacht voor spelers met KNLTB-niveau 8-9 0m 18.00 en 18.45.

Op vrijdag 28 september is de laatste toss van het seizoen. Komt allen!

In September there are the well-known toss evenings on Mondays and Fridays, in which matches are played in rounds of 45 minutes. On Monday evening, the first part of the toss is suitable for beginners, the entry toss, with extra attention for players with KNLTB level 8-9 at 6:00 PM and 6:45 PM.

On Friday September 28th will be the last toss evening of this season. Come everyone!

Lees meer

Smashing Pink Thema Training

Zin om een avondje te trainen? 
Zin om met elkaar je techniek te versterken? 
Zin je samenspel te verbeteren? 
Geen zin om je lang vast te leggen?

Dan is de Smashing Pink Thema Training perfect voor jou! Op 17 september van 15-17 uur is de volgende. En er is nog plek! Het thema is vastheid en vooral bedoeld voor beginners en spelers van niveau 8/9. 
Dus mooi op de valreep van het seizoen nog een extra boost voor je techniek!
Cindy is de leraar van deze middag.

Fancy an evening of training? 
Want to strengthen your technique together? 
Do you want to improve team playing? 
Don't feel like committing for a long time?

Then the Smashing Pink Theme Training is perfect for you! 
On September 17th from 3 to 5 pm is the next one. And there is still space!The theme is solidity and mainly aimed at beginners and level 8/9 players.
So nice at the last minute of the season an extra boost for your technique!
Cindy is this afternoon's teacher.

 

Lees meer

Clubkampioenschappen! / Club Championship!

Vandaag, maandag 21 augustus, beginnen onze clubkampioenschappen. De eerste wedstrijden staan om 18.00 gepland. Meer dan 70 (oud)leden doen mee. En de rest komt kijken! Je vindt het wedstrijdschema op de GLTA-site (link). De wedstrijden zijn gepland van maandag 21 augustus t/m vrijdag 25 augustus in de avond (vanaf 18.00u) en op zaterdag en zondag 26 en 27 augustus overdag. Kom je ook!?

Today, Monday August 21st, our club championships start. The first matches are scheduled for 6:00 PM. More than 70 (former) members participate. And the rest will come to watch! You can find the match schedule on the GLTA site (link). The matches are scheduled from Monday August 21st to Friday August 25th in the evening (from 6 pm) and on Saturday and Sunday August 26th and 27th during the day. Are you coming too!?

Beschikbaarheid banen / Availability courts

De komende twee weken zijn onze tennisbanen 's avonds en in het weekend niet beschikbaar voor vrij spelen. Dit vanwege achtereenvolgens onze eigen clubkampioenschappen (21 t/m 27 augustus) en het Open Toernooi van Amstelpark (28 augustus t/m 3 september). Er is daardoor ook geen toss op maandagavond en vrijdagavond t/m 3 september - de eerstvolgende maandagavondtoss is op maandag 4 september.

Our tennis courts will not be available for free play in the evenings and weekends for the next two weeks. This because of our own club championships (21st to 27th of August) and the Open Tournament of Amstelpark (August 28th to September 3rd). There is therefore no toss on Monday evening and Friday evening until September 3rd - the first upcoming monday evening toss will be on Monday September 4th.

Smashing Pink Thema Training

Hallo Smashing Pinkers,

  • Zin om een middag te trainen
  • Zin om met elkaar je techniek te versterken
  • Zin je samenspel te verbeteren
  • Geen zin om je lang vast te leggen?

Dan is de Smashing Pink Thema Training perfect voor jou !

19 augustus is de volgende! En er is nog plek!

 Hello Smashing Pinker

    Fancy an afternoon of training
    Fancy strengthening your technique together
    Feel like improving your ensemble play
    Don't feel like committing for a long time?

Then the Smashing Pink Theme Training is perfect for you !

19 August is the next one! And there is still room! 

 

 

 

 

Lees meer

Inschrijven clubkampioenschappen t/m 3 augustus / Registration club championship until August 3rd

Heb je je nog niet ingeschreven voor de clubkampioenschappen (21 t/m 27 augustus)?

De deadline hiervoor is verschoven van vandaag naar 3 augustus. Meer dan 60 mensen hebben zich al ingeschreven.

Doe ook mee! Schrijf je in via de GLTA site, uiterlijk donderdag 3 augustus.  

Meer informatie over de Clubkampioenschappen 2023 vind je hier.

 

Have you not yet registered for the club championships (21 to 27 August)?

The deadline for this has been moved from today to August 3rd. More than 60 people have already registered.

Join too! Register via the GLTA site, no later than Thursday August 3rd.

More information about the 2023 Club Championships can be found here.

Queer Pride Tennis Toss 28 juli

Kom langs op vrijdag 28 juli tussen 17 en 21 uur en doe mee met de Pride Toss.

De toss is open voor iedereen, ook niet-leden zijn welkom. En ook bij regen gaat de toss door (dan spelen we op binnenbanen). 

Deelname is gratis en inschrijven niet nodig. 

Voor meer informatie, klik hier.

Come by on Friday, July 28th between 5 and 9 p.m. and join in the Pride Toss.

The toss is open to everyone, including non-members. And the toss continues also when it rains (then we play on indoor courts).

Participation is free and registration is not required.

For more information click here.

Clubkampioenschappen / Club Championship 2023

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 21 TOT EN MET 27 AUGUSTUS 2023 

Je kunt je nog tot 1 augustus inschrijven!Inschrijven via de  GLTA site:

Voor meer informatie over de clubkampioenschappen 2023, klik hier.
 
Tot snel op de baan.
Sytze en Jelly

CLUB CHAMPIONSHIPS 21st TO 27th AUGUST 2023

You can still register until August 1st!Register via the GLTA site:

For more information on the club championship 2023, click here.

See you soon on the court.
Sytze en Jelly
 

Fantastisch Queer Dubbel Toernooi / Fantastic Queer Double Tournament

Op zondag 23 juli vond het eerste Queer Dubbel Toernooi plaats bij Smashing Pink. Een toernooi open voor iedereen in het kader van de Queer Amsterdam Pride. 

On Sunday, July 23, the first Queer Double Tournament took place at Smashing Pink. A tournament open to everyone as part of Queer Amsterdam Pride.

Lees meer

Regels baanreservering / Regulations court reservation

Naar aanleiding van de discussie in de ALV van maart jl. heeft het bestuur de regels rondom het reserveren van de banen nog eens onder de loep genomen. Het resultaat daarvan is op de website geplaatst en te vinden via deze link en een exemplaar van de regels zal ook bij onze banen opgehangen worden. Het doel van de regels is dat zoveel mogelijk leden gebruik kunnen maken van de banen.

As a result of the discussion in the GMM of March last, the board has taken a closer look at the rules regarding the reservation of the courts. The result of this has been posted on the website and can be found via this link and a copy of the rules will also be posted next to our courts. The aim of the rules is that as many members as possible can use the courts.

Laddercompetitie

Sinds 15 juni is de laddercompetitie gestart. Heb je je ingeschreven, dan kun je uitdagen en spelen! Lees de uitleg hierover onder Activiteiten > Ladder uitleg en inschrijven.

Nog niet ingeschreven? Dat kan alsnog! Kijk op de website (inloggen!) onder Activiteiten > Ladder uitleg en inschrijven en doe mee.

 

The ladder competition started June 15th. If you have registered, you can challenge and play! Read the instructions on Activiteiten > Ladder uitleg en inschrijven.

Not yet registered? You can still do that! Look at the website (you have to log in!) under Activiteiten > Ladder uitleg en inschrijven and join.

Queer dubbel Toernooi!

Queer Dubbel Dag toernooi: 23 juli 2023 van 10.00 uur -18.00 uur.

Op deze dag organiseert Smashing Pink het Eerste Queer Dubbel Dagtoernooi, 25 jaar na de grote Gay Games van Amsterdam zetten we in op nieuwe tradities.
Een dag van spelen, ontmoeten, gezelligheid en sportiviteit!

Inschrijving gesloten.

Queer Double Day tournament: 23 July 2023 from 10am-6pm
On this day, Smashing Pink will organise the First Queer Double Day Tournament, 25 years after Amsterdam's great Gay Games we are setting new traditions.
A day of playing, meeting, fun and sportsmanship!

Registration closed.

Lees meer

PRIDE WALK - loop je mee?

Zaterdag 22 juli a.s. is het startschot van 2 weken  Queer & Pride Amsterdam met de PRIDE WALK. Smashing Pink loopt mee samen met vele andere lhbtiq+ sportverenigingen en organisaties. We verzamelen om 12:00 uur op de Dam voor de Bijenkorf en lopen vervolgens om 13:00 uur via de binnenstad naar het Museumplein. Loop mee in je meest queer tennis outfit en racket. We zien je dan op het verzamelpunt voor de Bijenkorf (kijk uit naar de Smashing Pink en Pride&Sports vlaggen). Click op 'lees meer' voor meer foto's van de eerdere PRIDE WALK.

Saturday July 22nd 2 weeks of Queer & Pride Amsterdam starts with the PRIDE WALK. Smashing Pink will join all lhbtiq+ sports and other organisations. Meeting point is 12:00 o'clock in front of Bijenkorf at Dam square. At 13:00 we will walk via the inner city to the Museumplein. Please join in your most queer tennis outfit and racket. See you at the meeting point in front of Bijenkorf(look out for the Smashing Pink and Pride&Sports flags). Click 'lees meer' for more pictures of previous PRIDE WALK.

Lees meer

Laatste kans: inschrijving Thematraining! / Last chance: signing up Theme Training

Komende zaterdag 15 juli tussen 15.00 en 18.00 uur is de volgende Smashing Pink Thematraining.
Het thema is baselinespel en top spin.
De training wordt gegeven door Eline de Vries.
Inschrijving gaat per training. De kosten zijn 15 euro per persoon per training.

Next Saturday, July 15, between 3:00 PM and 6:00 PM, the next Smashing Pink Theme Training will be held.
The theme is baseline play and top spin.
The training is given by Eline de Vries.
Registration is per training. The costs are 15 euro per person per training.

Schrijf je in! (klik hier). Inschrijving verlengd tot dinsdag 11 juli.

Sign up! (click here). Registration extended to Tuesday July 11th.

Smashing Pink Thema Training

Zin om een avondje te trainen? 
Zin om met elkaar je techniek te versterken? 
Zin je samenspel te verbeteren? 
Geen zin om je lang vast te leggen?

Dan is de Smashing Pink Thema Training perfect voor jou! Op 15 juli is de volgende. En er is nog plek!Op deze zaterdagmiddag zal Eline de Vries je meenemen in de wereld van baselinespel en topspin.

Fancy an evening of training? 
Want to strengthen your technique together? 
Do you want to improve team playing? 
Don't feel like committing for a long time?

Then the Smashing Pink Theme Training is perfect for you! 
On July 15th is the next one. And there is still space!On this Saturday afternoon Eline de Vries will take you into the world of baseline play and top spin.

 

Lees meer

Parkeerkosten / Parking Costs

Voor degenen die met de auto naar de tennisbaan komen, let op een wijzing van de parkeerkosten. De eerste drie uur gratis parkeren op de grote parkeerplaats bij de Bosbaan (naast Amstelpark) komt met ingang van 3 juli 2023 te vervallen. Op maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 19.00 uur moet er dan altijd betaald worden. Parkeren op zondag blijft gratis. 

For those who come to the tennis court by car, note a change in parking costs. The first three hours of free parking in the large parking lot at the Bosbaan (next to Amstelpark) will be canceled with effect from July 3rd 2023. Payment must always be made on Monday to Saturday between 09:00 and 19:00. Sunday parking remains free.

Lees meer

Banen beperkt beschikbaar 2-6 juli / Limited availability courts July 2-6

Amstelpark organiseert het Tennis Europe Toernooi van zondag 2 t/m donderdag 6 juli 2023. Hierbij worden alle buitenbanen overdag gebruikt. Daardoor kunnen wij op 2 t/m 6 juli van 9:00-18:00 uur niet op onze banen spelen. We kunnen dan gebruik maken van binnenbanen. Dit is alleen bij beschikbaarheid op inloop en niet te reserveren.

Amstelpark organizes the Tennis Europe Tournament from Sunday 2 July to Thursday 6 July 2023. All outdoor courts are used for this during the day. As a result, we cannot play on our courts from 2 to 6 July from 9:00 AM to 6:00 PM. We can then use indoor courts. This is only available on walk-in basis and cannot be reserved.

Inschrijving interne (club) competitie geopend.

Speciaal voor Smashing Pink leden met speelsterkte 8 en 9De interne (club)competitie is bedoeld voor leden die niet aan de KNLTB-competitie deelnemen en beginnende competitiespelers.

Je doet wedstrijd- en teamervaring op en het is heel gezellig!

De competitiedagen in 2023 zijn zaterdag 24 juni, 1 juli, 8 juli en 15 juli; er is een inhaaldag op 12 augustus. 

Inschrijven!

Especially for Smashing Pink members with playing strength 8 and 9

The internal (club) competition is intended for members who do not participate in the KNLTB competition and novice league players.

You will gain competition and team experience and it is a lot of fun!

The competition days in 2023 are Saturday June 24th, July 1st, July 8th and July 15th; there is a catch-up day on August 12th. 

Entry!

 

Lees meer

Najaarscompetitie 2023 / Autumn league 2023

Najaarscompetitie 2023

De inschrijving van de najaarscompetitie start nu!

De voorjaarscompetitie is bijna voorbij, maar niet getreurd… inschrijven voor de najaarscompetitie kan alweer! Geef je op als geheel team op met minimaal 5 mensen. Inschrijven kan tot en met 11 juni.

Autumn league 2023

Registration for the autumn competition starts now!

The spring competition is almost over, but don't worry... registration for the autumn competition is already open! Sign up as a whole team with a minimum of 5 people. You can sign up until 11 June.

Lees meer

Pink Summer Sports Tennis in Nijmegen

Gay Sport Nijmegen organiseert na de succesvolle EuroGames2022 dit jaar ook een tennistoernooi tijdens het Pink Summer Sports toernooi te Nijmegen. Op zaterdag 24 juni 2023 vegen we de banen van tennisvereniging Rapiditas strak aan voor een sportief en gezellig toernooi met heren, dames en gemengd dubbels met wisselende partners. We spelen van 10.30 uur tot 16.00 uur. Je kunt voor het tennistoernooi individueel inschrijven en spelers van elk speelnivo en leeftijd zijn welkom. En ja, hetero’s zijn natuurlijk ook van harte welkom. 😉

After the successful EuroGames2022, Gay Sport Nijmegen is organizing a tennis tournament this year during the Pink Summer Sports tournament in Nijmegen. On Saturday June 24th 2023, we will sweep the courts of tennis club Rapiditas tightly for a sporty and fun tournament with men's, women's and mixed doubles with changing partners. We play from 10:30 am to 4:00 pm. You can register for the tennis tournament individually and players of all playing levels and ages are welcome. And yes, heteros are of course also very welcome. 😉

Lees meer

Tennisles: schrijf je in! / Tennis lessons: register!

Een leuke manier om de club te leren kennen en je spel te versterken? 
Kom lessen bij onze sterke en gezellige trainers!

Het tweede lesblok komt eraan en er is nog plek!!!

Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier.

Meer informatie vind je op onze website onder de kop Tennisles.

 

A fun way to get to know the club and strengthen your game ? 
Come take lessons with our strong and friendly trainers !

The second lesson block is coming up and there is still room!!!

You can register via the registration form.

More information can be found on our website under the heading Tennisles.

 

Lees meer

Vaar je mee? / Are you sailing along?

Deze zomer komt er na 25 jaar weer een Gay Games Amsterdam 1998 getinte boot in de Grachtenparade! Kunnen we jou op zaterdag 5 augustus verwelkomen op de Blond & Blauw theaterboot van Wilma Bakker bij de Canal Parade? 

This summer, after 25 years, there will be a Gay Games Amsterdam 1998 tinted boat again in the Canal Parade! Can we welcome you on Saturday August 5th on Wilma Bakker's Blond & Blauw theater boat at the Canal Parade?

Lees meer

18 mei Smashing Pink Thema Training

Zin om een avondje te trainen? 
Zin om met elkaar je techniek te versterken? 
Zin je samenspel te verbeteren? 
Geen zin om je lang vast te leggen?  

Dan is de Smashing Pink Thema Training perfect voor jou! Elke maand is er een thematraining, gegeven door een gasttrainer of onze vaste trainers.

Op donderdag 18 mei is er een Thema Training tussen 18.00 en 21.00. En er is nog plek... meld je aan!

Op deze donderdagavond zal Petra Wentzel je meenemen in dubbelspel situaties

 

Fancy an evening of training? 
Want to strengthen your technique together? 
Do you want to improve team playing? 
Don't feel like committing for a long time?

Then the Smashing Pink Theme Training is perfect for you! Every month there is a theme training, given by a guest trainer or our regular trainers.

On Thursday May 18th there is a Theme Training between 6.00 pm and 9.00 pm. And there is still space... sign up!

On this Thursday evening Petra Wentzel will take you into doubles situations.

 

Lees meer

Ladies Toss 5 mei

Het is weer Ladies Toss! Vrijdag 5 mei vanaf 18.00 uur. 

It's Ladies Toss again! On Friday May 5th from 6.00 pm.

 

 

Lees meer

KNLTB Competitie: Wie spelen er thuis dit weekend? / KNLTB league: Who are playing at home this weekend?

Afgelopen weekend begon de  KNLTB voorjaarscompetitie. Er doen 13 teams van Smashing Pink mee. Ook dit weekend spelen er weer verschillende teams thuis. Kom gezellig kijken naar de wedstrijden! In deze link vind je het wedstrijdschema voor zaterdag 15 april en zondag 16 april.

The KNLTB spring competition started last weekend. 13 teams from Smashing Pink are participating. This Saturday and Sunday there are several teams playing at home. Come and watch the games! Via this link you find the schedule for Saturday April 15th and Sunday April 16th.

Lees meer

Nieuwe secretaris bestuur / New secretary board

Bij de laatste ALV op 15 maart is Rob Lansbergen in het bestuur van Smashing Pink gekozen als secretaris. Daarmee is het bestuur weer voltallig, heel fijn! In de volgende nieuwsflits komt een bestuurlijk voorstelrondje. Voor nu: welkom Rob!

At the last GMM on March 15th, Rob Lansbergen was elected to the board of Smashing Pink as secretary. With that, the board is full again, very nice! A proposal round of all board members will be included in the next newsflash. For now: welcome Rob!

Lees meer

Mooie start van het seizoen / Great start of the season

Op zondag 2 april is het seizoen geopend. De open dag werd georganiseerd door Wilko. Eerst was er een tennisclinic voor nieuwe leden en belangstellenden. De clinic werd gegeven door Petra, Cindy en Panos. Er deden 20 mensen mee en er werd met veel enthousiasme gespeeld! Daarna was er grote belangstelling voor de toss voor alle leden. Er werd fanatiek en met veel plezier getennist en het was ook naast de baan erg gezellig. Fijn om elkaar weer te zien!

The season opened on Sunday April 2nd. The open day was organized by Wilko. First there was a tennis clinic for new members and interested others. The clinic was given by Petra, Cindy and Panos. 20 people participated and played with great enthusiasm! After that, there were many people at the toss for all members. There was fanatically played tennis and a lot of fun, on and off the courts. Great to see eachother again!

 

Lees meer

Smashing Pink Thema Training

Zin om een avondje te trainen? 
Zin om met elkaar je techniek te versterken? 
Zin je samenspel te verbeteren? 
Geen zin om je lang vast te leggen?  

Dan is de Smashing Pink Thema Training perfect voor jou! Elke maand is er een thematraining, gegeven door een gasttrainer of onze vaste trainers.
20 april is de eerste! Op donderdagavond 20 april zal Petra Wentzel je meenemen in de wereld van approach + volley/smash! 

 

Fancy an evening of training? 
Want to strengthen your technique together? 
Do you want to improve team playing? 
Don't feel like committing for a long time?

Then the Smashing Pink Theme Training is perfect for you! Every month there is a theme training, given by a guest trainer or our regular trainers. 
April 20th is the first! On Thursday evening April 20th, Petra Wentzel will take you into the world of approach + volley/smash! 

 

Lees meer

Pinkstertoernooi

Al ingeschreven voor het Pinkstertoernooi 2023?In een ruime week hebben al 200 tennissers uit binnen- en buitenland zich ingeschreven voor het Pinkstertoernooi 2023. Dat is boven verwachting en bewijst maar weer eens dat ‘ons’ toernooi binnen de GLTA kalender blijft trekken.

Heb je je nog niet ingeschreven, maar heb je wel zin in 4 dagen spannende tenniswedstrijden, een feestje, lekker eten en fun? Wacht dan niet langer en schrijf je nu snel in. Meer informatie kan je vinden op www.pinkstertournament.com. Inschrijven kan je HIER.

De toernooidirecteuren,

Frank Basjes en Wilko van den Born

Already registered for the 2023 Pinkster Tournament?In just over a week, 200 Dutch and international tennis players have already registered for the Pinkster Tournament 2023. This is beyond expectations and proves that 'our' tournament continues to attract within the GLTA calendar.

Haven't registered yet, but do you fancy 4 days of exciting tennis matches, a party, good food and fun? Then, don't wait any longer and register now!

More information  can be found at www.pinkstertournament.com/en/. You can register HERE

Your tournament directors,

Frank Basjes and Wilko van den Born

 

Ladies Toss 7 april

Vanavond (vrijdag 7 april) vindt de eerste Ladies Toss van dit seizoen plaats. 

Tonight (Friday April 7th) is the first Ladies Toss of this season.

 

Lees meer

1 April!!!!

Het voorjaarsseizoen is van start!!!! We zijn er klaar voor.

Bij onze banen wapperen mooie nieuwe vlaggen, wederom een ontwerp van Robert Vermolen.  

Kom de vlaggen bewonderen, er staan weer veel activiteiten op stapel, om te beginnen de openingstoss op 2 april.

 

The spring season has started!!!! We are ready.

Beautiful new flags wave at our courts, again a design by Robert Vermolen.    

Come and admire the flags, there are many activities coming up, first the season's opening toss on April 2nd.

 

Lees meer

Update tennislessen / Update tennis lessons

Bericht van de trainers:

Bedankt voor de vele inschrijvingen voor tennisles bij Smashing Pink. Morgen, 20 maart, is de laatste dag waarop dit nog kan! We - de trainers- gaan ons best doen om een indeling te maken waarbij iedereen terecht kan. We kijken naar de meest passende groepssamenstelling. Door de vele inschrijvingen kunnen we wellicht niet iedereen plaatsen of niet iedereen plaatsen op de voorkeurstijd. Als dat dit blok niet lukt, dan is er een grote kans dat het in het tweede blok van het seizoen wel kan. Dit staat los van het moment van inschrijven, de eersten zijn enthousiast maar de laatsten zijn natuurlijk niet minder enthousiast. Je krijgt over de indeling begin van de volgende week bericht.

Cindy, Panos en Suzan

 

Message from the trainers.

Thanks for the many registrations for tennis classes at Smashing Pink. Tomorrow, March 20th, is the last day on which this is still possible! We - the trainers - will do our best to make a schedule including everyone. We look at the most suitable group composition. Due to the many registrations, we may not be able to find a place for everyone or not for everyone at the preferred time. If that does not work this block of lessons, then there is a good chance that it will be possible in the second block of the season. This is independent of the time of registration, the first ones are enthusiastic but the last ones are of course no less enthusiastic. You will receive a message about the schedule at the beginning of next week.

Cindy, Panos and Suzan

 

Lees meer

Seizoensopening / Opening of the season 2 april!

Op zondag 2 april openen we het seizoen met de open dag, waarbij er een tennisclinic is voor de nieuwe leden en belangstellenden; nodig je vrienden uit die willen kennismaken met Smashing Pink, zegt het voort! Daarna is er vanaf 14.00 uur de openingstoss voor alle leden, gevolgd door een borrel. Voor meer informatie klik hier.

On Sunday April 2nd, we open the season with the open day, offering a tennis clinic for new members and interested others; invite your friends who want to get to know Smashing Pink, spread the word! From 2 p.m. onwards, there will be the opening toss for all members, followed by a drink. For more information click here.

Lees meer

Tennisles aanbod seizoen 2023 / Tennis lessons offer season 2023

SCHRIJF JE IN VOOR TENNISLES 2023!

Bekijk het aanbod van tennislessen voor het komend seizoen. Je vindt op de website onder de kop "Tennisles" nu informatie over de lessen en inschrijving, trainers en tarieven

Let op: inschrijven uiterlijk 20 maart 2023. 

SIGN UP FOR TENNIS LESSONS 2023!

View the range of tennis lessons for the coming season. You will now find information about the lessons and registration, teachers and rates on the website under the heading "Tennisles".

Please note: register no later than March 20, 2023.

Reminder: ALV 15 maart / GMM March 15th

Woensdag 15 maart om 19.30 uur vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Smashing Pink plaats. Alle leden zijn uitgenodigd. Locatie: bovenzaal Spa Zuiver (via ingang hotel).

Kom ook!

De stukken voor de ALV zijn te vinden op de website onder Clubdocumenten (alleen voor ingelogde leden).

 

The General Members Meeting (GMM) of Smashing Pink will take place on Wednesday March 15th at 7.30 p.m.. All members are invited. Location: upper room at Spa Zuiver (via hotel entrance).

Join in!

The documents for the GMM can be found on the website under Club documents (only for logged-in members).

Oproep: Operationeel directeur Pinkster Tournament 2023

Frank Basjes (onze vrijwilliger van het jaar 2022) organiseert ook dit jaar weer het Pinkstertoernooi. Maar hij kan dit niet alleen en daarom zijn we op zoek naar een operationeel directeur

Frank Basjes (our volunteer of the year 2022) is organizing the Pinkster Tournament again this year. But he can't do this alone and that's why we're looking for an operational director.

Lees meer

Vrijwilligersuitje / Volunteer outing

Het bestuur organiseert het vrijwilligersuitje op maandagavond 20 maart. Alle vrijwilligers van het jaar 2022 krijgen per mail een uitnodiging met details.

The board organizes the volunteer outing on Monday evening 20 March. All volunteers of the year 2022 will receive an invitation with details by email.

Lees meer

Indeling voorjaarscompetitie 2023/ Teams Spring League 2023

De competitie commissie heeft weer gepuzzeld. Het is ze gelukt om iedereen die zich heeft aangemeld in te delen voor de voorjaarscompetitie! Een overzicht van alle teams vind je op de competitiepagina (klik hier).

The competition committee has puzzled again. They managed to classify everyone who signed up for the spring league! An overview of all teams can be found on the competition page (click here).

Lees meer

Filmpje!

Heb je dit filmpje al gezien? Gemaakt door de KNLTB. In de film is er aandacht voor Smashing Pink met een fragment van een interview met onze voorzitter, Bea Vrijhoef, opgenomen tijdens de Clubkampioenschappen afgelopen jaar.

Did you already see this video? Made by the KNLTB (Dutch tennis association). The film gives attention to Smashing Pink with a fragment of an interview with our chair, Bea Vrijhoef, recorded during the Club Championships last year. The film is in Dutch.

Lees meer

Contributie 2023

Op de ALV van 22 november 2022 is de contributie voor 2023 vastgesteld op 240 euro bij voltijdslidmaatschap.

At the GMM of 22 November 2022, the contribution for 2023 has been set at 240 euros for full-time membership.

 

Lees meer

WinterToss Zaterdag 18 februari

Op zaterdagavond 18 februari is er weer een Winter Toss Zaterdagavond. Dit de laatste WTZ van dit winterseizoen. De vorige drie WTZ's waren volle bak, er werd fanatiek getennist en gezellig geborreld.

Mis de laatste WTZ niet en schrijf je nu in! (klik hier om je in te schrijven)

On Saturday evening, February 18, there will be another Winter Toss Saturday evening. This is the last WTZ of this winter season. The previous three WTZ's were full house, there was fanatical tennis and cozy drinks.

Don't miss the last WTZ and register now! (click here to register)

 

Lees meer

WTZ en Vrijwilliger van het jaar!

De wintertennisavond op 17 december 2022 was als vanouds supergezellig. De kerstman in hoogst eigen persoon stond bij de deur en ondanks de koude in de hallen tennisten we ons in het zweet. Na afloop, onder het genot van een drankje en een bitterbal, blikte Eric van der Palen terug op het afgelopen jaar in een gloedvolle toespraak, die uw verslaggever niet helemaal onthouden heeft. Het kwam erop neer dat we een fantastische club hebben waar het niet alleen prettig tennissen is, maar waarin/waardoor je ook nog allerlei andere leuke dingen kunt meemaken.

En wie is Vrijwilliger van het jaar geworden?

Lees meer

Wintertoss Zaterdag Jaarafsluiting

Zaterdag 17 december a.s. is de Smashing Pink jaarafsluiting met Tennis en Feest. Als je nog mee wil doen, stuur een mail aan wtz@smashing.pink

Notulen ALV november

De notulen van de ALV van Smashing Pink d.d. 19 november 2022 staan op de website onder clubdocumenten. Ze zijn alleen toegankelijk voor ingelogde leden.

Fijne feestdagen!

Lieve Smashing Pinkers,

En zo gebeurde het dat ik mij - de verwarming niet te hoog, dichtbij de kerstboom gezeten, de laatste weken van 2022 voor de deur hebbende - geroepen voelde een paar ‘stichtelijke’ woorden tot jullie te spreken en mijn en onze zegeningen maar eens te tellen.

Ook dat hoort bij de taak van uw voorzitter. Ik mijmerde over het afgelopen jaar.

Lees meer

21 januari 2023: Derde Wintertoss-zaterdagavond

Op vier zaterdagavonden organiseert Smashing Pink een WinterToss op Zaterdagavond. De derde van deze avonden vindt plaats op zaterdag 21 januari 2023.  

Schrijf je nu in / Subscribe now   

On four Saturday evenings, Smashing Pink is organizing a Winter Toss on Saturday evening. The third of these events will take place on Saturday 21 januari 2023.

ALV / GMM 19 november 2022

De ALV vindt plaats op zaterdag 19 november om 16.30 op Amstelpark (bovenzaal Spa Zuiver). Er zal gestemd worden over de begroting 2023 en de contributie voor 2023 - het voorstel is de contributie te verhogen met 10 euro. Alle stukken voor de ALV vind je via deze link (alleen voor ingelogde leden). Een document met de resultaten van de enquete is toegevoegd. Deze zal ook besproken en verder toegelicht worden in de vergadering.

We hopen je te zien bij de ALV!

The GMM will take place on Saturday 19 November at 4.30 pm at Amstelpark (Spa Zuiver upstairs room). There will be a vote on the 2023 budget and the contribution for 2023 - the proposal is to increase the contribution by 10 euros. All documents for the GMM can be found via this link (only for logged in members). A document with the results of the survey has been added. This will also be discussed and further explained in the meeting.

We hope to see you at the GMM!

Lees meer

Tennisleraar gevraagd!

Helaas is het, ondanks vergaande gesprekken, nog niet gelukt om een tennisleraar extra te vinden voor komend jaar. 

Weet je iemand die op de dinsdagavond of donderdagavond vast les wil geven bij ons, ook soms overdag op afspraak lessen kan geven en soms een clinic wilt geven? App dan naar Marion (0624155183) of stuur de TC een mail

Belangrijkste vraag zijn de vaste lessen op dinsdag of donderdag avond.

Verder zullen er komend jaar wijzigingen zijn in de organisatie van de TC. Hier komen we op terug in de komende ALV.

Secretaris gezocht

Vacature secretaris 

Wij zoeken ter aanvulling van het bestuur een grappige, lieve, adequate, leuke, coöperatieve, enthousiaste, lekker kunnen kokende en betrokken  secretaris. Als je nu denkt dat is wel heel erg veel gevraagd, dan mag er ook één kwalificatie af.

Wat houdt secretaris zijn bij Smashing Pink in? 

  • Je beheert de inbox mail van Smashing Pink en zet de mails indien relevant door naar de andere bestuursleden
  • Je notuleert de bestuursvergaderingen
  • Je stelt samen met de voorzitter de agenda voor een volgende bestuursvergadering op

Meer is het niet. Valt mee toch?

Lees meer

Voorjaarscompetitie / Spring Competition 2023 Inschrijving open / Registration open

Het is weer tijd voor het inschrijven voor de Voorjaarscompetitie. Schrijf je uiterlijk 1 december 2022 in.De competitiecommissie nodigt iedereen uit om je aan te melden voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2023. De perfecte combinatie van sporten en gezelligheid. We nodigen dus alle leden, óók vanzelfsprekend de nieuwe clubleden, uit om je op te geven. Je hoeft niet eerder gespeeld te hebben in competitieverband, of al een team te hebben. Wedstrijdervaring (toernooien) is wel een vereiste.

It's time again to register for the Spring Competition. Register no later than December 1st 2022.The competition committee invites everyone to register for the KNLTB spring competition 2023. The perfect combination of sports and fun. We therefore invite all members, including new club members, to sign up. You don't have to have played in a league before, or already have a team. Match experience (tournaments) is a requirement.Er zijn verschillende competitiesoorten: dames, heren en mix op dinsdag, zaterdag en zondag. 

 

Lees meer

Vrijwilliger van het jaar 2022

Wie heeft zich dit jaar op een bijzondere manier ingezet voor Smashing Pink? Is er iemand die volgens jou dé vrijwilliger van dit jaar is?

Laat het ons weten! Stuur je nominatie(s) met motivatie naar het bestuur. Dit kan t/m 7 november 2022.

Who has made a special effort for Smashing Pink this year? Is there someone you think is the volunteer of this year?

Let us know! Send your nomination(s) with motivation to the board. This is possible until November 7, 2022.

Lees meer

Actie Tennis Direct

Voor leden is er een kortingsactie bij Tennis Direct. 

There is a discount for members at Tennis Direct.

Lees meer

ALV / GMM 19 November 2022

Op zaterdag 19 november om 16.30 uur is de extra ALV. Deze vindt plaats voorafgaand aan de eerste Winter Toss Zaterdag van dit seizoen.

Alle stukken voor de ALV zijn te vinden op onze website via deze link (let op: alleen toegankelijk na inloggen).

 

On Saturday November 19th at 4.30 pm is the extra GMM. This will take place prior to the first Winter Toss Saturday of the season.

All documents for the GMM you can find on our website via this link (note: only accessible after loggin in).

Veel inschrijvingen voor Wintertoss Zaterdagavond!

Er hebben zich inmiddels 69 deelnemers (31 vrouwen, 38 mannen) aangemeld voor de Wintertoss Zaterdagavond van 19 november, waaronder 9 gasten. Alle niveaus zijn vertegenwoordigt. Er zijn nog 19 plekken beschikbaar, daarna kom je op de wachtlijst. De inschrijving sluit 12 november. 

69 participants (31 women, 38 men) have now registered for the Wintertoss Saturday evening of 19 November, including 9 guests. All levels are represented. There are still 19 spots available, after that you will be placed on the waiting list. Registration closes November 12.

 

Lees meer

Winterkaart Amstelpark 2022-2023

Vanaf 1 oktober begint het winterseizoen weer. Wil je in de winter door blijven tennissen op de gravelbanen van Amstelpark (mits het weer het toestaat), dan kun je een winterkaart kopen via de website van Amstelpark. Kosten voor Smashing Pink-leden : €160

Inschrijven via dit formulier. Kies Winterlid Smashing Pink.

The winter season starts again from October 1st. If you want to continue playing tennis on the Amstelpark clay courts in the winter (weather permitting), you can buy a winter card via the website of AmstelparkCosts for members of Smashing Pink: €160

Buy a Winter Card with this form. Select Winterlid Smashing Pink.

 

Lees meer

Eerste Winter Toss Zaterdagavond 19 november

We kijken terug op een mooi zomerseizoen! Ook na 1 oktober kun je blijven tennissen. Op vier zaterdagavonden organiseert Smashing Pink een Winter Toss op Zaterdagavond. De eerste van deze avonden vindt plaats op zaterdag 19 november (in aansluiting op de ALV). 

We look back on a beautiful summer season! You can continue to play tennis after 1 October. On four Saturday evenings, Smashing Pink is organizing a Winter Toss on Saturday evening. The first of these evenings will take place on Saturday 19 November (following the GMM).

 

Lees meer

Appgroep leden met winterkaart

Om tennisafspraken in de winter te vergemakkelijken, is er een appgroep van Smashing Pink leden met een winterkaart bij Amstelpark. wil je eraan toegevoegd worden stuur dan via WhatsApp een berichte aan Janneke van Gestel (haar telefoonnummer vind je in de ledenlijst, daarvoor moet je ingelogd zijn als lid van Smashing Pink).

To facilitate tennis appointments in the winter, there is an app group of Smashing Pink members with a winter card at Amstelpark. If you want to be added to it, send a message via WhatsApp to Janneke van Gestel (her phone number can be found in the member list; to access it you have to be logged into the website as a Smashing Pink member).

Lees meer

Gezellige einde-seizoens-toss en borrel

Op zondagmiddag 25 september sloten we met ongeveer 40 leden het zomerseizoen af (met nog één tennisweek voor de boeg). Het was een gezellige toss - grootste klacht was dat het maar twee uur duurde. De weergoden waren ons gunstig gezind: af en toe was de lucht loodzwart maar er vielen maar een paar druppels op onze banen (terwijl elders in de stad veel regen viel), en tussen de donkerte door was er ook blauwe lucht. Na afloop was er drank en happen. Een mooi einde van een prachtige zomer!

Lees meer

19 november ALV / GMM

Op zaterdag 19 november 2022 in de middag vindt de ALV plaats. Aansluitend aan de ALV kun je lekker tennissen op de eerste Winter Toss Zaterdagavond van dit seizoen.

The GMM will take place on Saturday, November 19, 2022 in the afternoon. Following the GMM, you can enjoy playing tennis on the first Winter Toss Saturday evening of this season.

Lees meer

Bericht van de competitiecommissie

De najaarscompetitie is in volle gang. Op de zaterdagen worden de sterren van de hemel gespeeld, dus kom ze aanmoedigen!
 
Voor de voorjaarscompetitie komt er in november meer nieuws. Wat we alvast onder de aandacht willen brengen is dat je geen team hoeft te hebben om je in te schrijven!
 
The fall competition is in full swing. On Saturdays our teams are playing, so come cheer them on!
 
There will be more news for the spring competition in November. What we would like to bring to your attention is that you do not need to have a team to register!
 
 
Lees meer

Opzeggen lidmaatschap

Als je je lidmaatschap van Smashing Pink wilt opzeggen, denk er dan aan dat je dat voor 1 december moet doen. Lees verder voor meer details.

If you would like to cancel your Smashing Pink membership, remember that you must do so before December 1st. Read on for more details.

 

Lees meer

Conferentie Dag van Queer & Sport

Jezelf zijn in beweging. Op vrijdag 18 november van 9.30 tot 16.30 uur organiseert een aantal clubs en organisaties, de dag van Queer & Sport. Een congres over veiligheid en inclusie in de sport. Het vindt plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 

To be yourself in movement. On Friday November 18th from 9.30am till 4.30pm there will be a conference, the day of Queer and Sport. A congress on safety and inclusion in sports. It will take place in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 

 

Lees meer

1st Dutch Lesbian Open in Amstelveen

Van 6 t/m 8 januari 2023 vindt de eerste editie van de Dutch Lesbian Open plaats. Het is een door de GLTA gesanctioneerd toernooi, dat gespeeld zal worden op de indoorbanen van het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen

The first edition of the Dutch Lesbian Open will take place from 6 to 8 January 2023. It is a GLTA sanctioned tournament, which will be played on the indoor courts of the National Tennis Center in Amstelveen

 

Lees meer

Stefan stopt als leraar bij Smashing Pink

Door diverse factoren lukt het niet voor Stefan volgend jaar als leraar door te gaan bij Smashing Pink. Dat is jammer voor Stefan, voor zijn leerlingen en voor ons als club.  We bedanken Stefan voor zijn inzet.

Due to many factors, Stefan will not be able to continue as a teacher at Smashing Pink next year. That is a pity for Stefan, for his students and for us as a club. We thank Stefan for his efforts. 

 

Lees meer

Winter Toss Zaterdag

Smashing Pink organiseert komende winter vier tossavonden op zaterdagavond. De data voor 2022-2023 zijn: 19 november (combinatie met ALV), 17 december, 21 januari en 18 februari.

Smashing Pink will be organizing four toss evenings on Saturday evenings next winter. The dates for 2022-2023 are: November 19th (combination with GMM), December 17th, January 21st en February 18th.

Lees meer

Ik vertrek!

Na bijna 20 jaar in Amsterdam, verhuist Peter Bohren naar Spanje. Hij gaat Smashing Pink missen weet hij nu al. ‘Ik heb hier heel veel leuke mensen leren kennen. De club is een soort van Mijn Amsterdam geworden.’

Wie kent hem niet? Peter is al 18 jaar lid en is in die tijd op vele fronten vrijwilliger geweest. Twee keer in het bestuur gezeten, als penningmeester en de afgelopen jaren als secretaris, het PINKstertoernooi georganiseerd, de clubkampioenschappen, toss-boss geweest. Peter: ‘Ik had de tijd en vind het belangrijk. Je kunt niet alleen consumeren, je moet ook wat terugdoen voor de club. Anders kan Smashing Pink niet bestaan.’

'Mijn wens voor Smashing Pink is: laat het vooral een leuke club blijven!'

Lees het complete interview met Peter door hieronder op "lees meer" te klikken.

Lees meer

Toss en borrel einde tennisseizoen 2022

Kom tennissen en borrelen op de laatste zondagmiddag van het seizoen.

Het tennisseizoen is weer bijna voor. Daarom organiseren we een extra Toss op zondag 25 september van 15:00 tot 17:00 uur op onze eigen banen. Aansluitend kijken we onder het genot van een drankje en een hapje terug op een mooi tennisseizoen bij Smashing Pink. 

Come play tennis and have a drink on the last Sunday afternoon of the season.

The tennis season is almost over. To mark the end of it we organise an extra Toss on Sunday September 25th 3.00-5.00pm on our own courts. Afterwards we look back on a beautiful season enjoying a drink and a snack.

Lees meer

Save the date: ALV/GMM verplaatst naar 19 november 2022!

De volgende Algemene Leden Vergadering vindt plaats op:zaterdag 19 november 2022 in de middag, voorafgaand aan de eerste Wintertoss avond.

Zet het alvast in je agenda!

Let op: dit is een week later dan in vorige nieuwsbrieven gemeld! 

 

The next General Members Meeting (ALV in Dutch) will take place on: Saturday 19 November 2022 in the afternoon, before the Wintertoss evening.

Mark it in your agenda! 

Attention: this date is a week later than reported in former news letters!

Lees meer

Ladiestoss vrijdag 9 september 2022

 
Op vrijdag 9 september vanaf 18.00u is er alweer de laatste damestoss van het seizoen.
Ladies laat je zien en grijp je kans op een heerlijke vrijdagavond op de tennisbaan!
Lees meer

Gezellig en sportief, onze Clubkampioenschappen!

Het was vanouds gezellig tijdens de Clubkampioenschappen die de afgelopen week gehouden werden. Door de compacte vorm – per wedstrijd was een uur beschikbaar - was er naast de banen druk verkeer van mensen die net gespeeld hadden, binnenkort moesten spelen of gewoon kwamen kijken. Met bijna 70 deelnemers konden ook in de poules echte finales gespeeld worden.

Lees meer

Najaarscompetitie gaat weer van start

Binnenkort start de KNLTB najaarscompetitie op zaterdag. Er doen 6 teams van Smashing Pink aan mee: twee herenteams, twee herendubbel teams, 1 gemengd dubbel team en 1 damesteam. Aanmoediging voor de teams van Lex, Sharon, Niels, Jan-Willem, Wilko en Sebastiaan is meer dan welkom! De speeldagen zijn de zaterdagen van 17 september tot en met 15 oktober.
Lees meer

Kom meepraten op 8 september 19.30u / Come and join in the discussion on September 8th at 7.30 pm

Uitnodiging ledenraadpleging op donderdag 8 september 19.30u

Wie willen er meepraten over een aantal thema’s binnen Smashing Pink?

Beste, lieve leden,

Graag willen we, als bestuurleden, met jullie in gesprek over een aantal onderwerpen en thema’s van belang voor Smashing Pink. Dit op donderdag 8 september vanaf 19.30u op Amstelpark. We hopen hiermee een nog beter beeld te krijgen van wat er goed gaat binnen onze club en wat beter kan. Samen met de uitkomsten van de enquête levert de tijdens deze avond opgehaalde informatie input voor het bestuur en voor de ALV. Er zijn vier thema’s (kosten van tennis, omgangsvormen en regels, tennisles en trainers en identiteit Smashing Pink) die we graag met jullie willen bespreken. Onderstaand (klik op lees verder) hebben wij deze kort uitgewerkt.  

In verband met het organiseren van de avond is het handig om te weten of je komt. Je kan je aanmelden bij bestuur@smashing.pink. Je kunt natuurlijk ook last minute aanschuiven.

Zijn er zaken die niet bij de thema’s staan, maar die je graag wilt bespreken, geef het door op hetzelfde email adres bestuur@smashing.pink.

Tot bij de clubkampioenschappen en tot op 8 september.

Groeten, Bea en Marion

Lees meer

Geen banen beschikbaar van 29 aug. t/m 2 sep. vanaf 16:00 uur

In de week van 29 augustus wordt door Amstelpark weer hun open toernooi georganiseerd!

https://www.amstelpark.nl/open-toernooi

Gevolg daarvan is, dat onze banen op maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september vanaf 16:00 uur niet voor ons beschikbaar zijn.

Dit betekent dat de Toss op die maandagavond en die vrijdagavond niet door gaan!

Als het die week slecht weer is kan het ook zo zijn dat Amstelpark onze banen nodig heeft in het weekend van 3 en 4 september!

worden.

 

 

 

Clubkampioenschappen 22-27 augustus

Komende week vinden de clubkampioenschappen plaats. Daardoor zijn er vanaf 17.00 geen banen beschikbaar voor vrij spelen. Het is wel heel gezellig rondom de banen en je kunt je (oud-)clubgenoten aanmoedigen bij de wedstrijden, dus kom langs, ook wanneer je niet speelt! Speelschema's zijn te vinden op de GLTA-website.

This coming week the club championships take place. Therefore there are no courts available for free play after 5pm. However there is a lot going on around the courts en you can cheer on your (former) club mates playing matches, so come by, also when you don't play! Schedule of matches you can find on the GLTA-website.

Lees meer
Smashing Pink logo

Geef je mening! - Give your opinion!

Beste lieve Smashing Pinkers, 

Graag willen we weten wat jullie belangrijk vinden in het lid zijn van onze club en het tennissen met elkaar.   

Wil je deze enquete hiervoor invullen?  De enquete staat nog open tot 25 augustus.

Dank je wel en tot snel ziens,
het bestuur Bea, Maarten, Peter, Annemiek en Marion    

----------------------------------

Dear lovely Smashing Pinkers,  

We would like to know what you find important in being a member of our club and playing tennis together.

Would you fill out this survey for that purpose? The survey closes on the 25th of August.

Thank you and see you soon,
the board Bea, Maarten, Peter, Annemiek en Marion

Clubkampioenschappen: nog 4 dagen om je in te schrijven. / Club Championships: 4 days left to sign up.

Van 22 t/m 27 augustus zijn de Clubkampioenschappen van Smashing Pink.

Je kunt je inschrijven tot aanstaande zondag 7 augustus 18.00 uur. Inschrijving is open voor leden, oud-leden en Special Friends.

Doe mee! Schrijf je nu in via deze link.

 

From August 22-27 the Smashing Pink Club Championships will take place.  

You can register until this coming Sunday August 7th 6.00pm. Entry is open for members, former members and Special Friends. 

Join!Sign up now via this link.

Lees meer

Vacature in het bestuur: secretaris. Vacancy on the board: secretary.

Peter Bohren gaat het bestuur verlaten vanwege zijn verhuizing naar het buitenland. Daarom zoeken we per november 2022 een nieuwe secretaris voor het bestuur van Smashing Pink. 

Peter Bohren is leaving the board because he is moving abroad. Therefore we are looking for a new secretary in the board of Smashing Pink as of November 2022. 

Lees meer

Vooraankondiging Geef Je Mening! Pre-announcement Give Your Opinion!

Beste lieve Smashing Pinkers, 

Graag willen we weten wat jullie belangrijk vinden in het lid zijn van onze club en het tennissen met elkaar.  
Daarvoor komt er binnenkort een enquete jullie kant op, met algemene vragen, vragen over activiteiten en vragen over communicatie. 
Naast de enquete willen we als bestuur in september met jullie in gesprek gaan over wat jullie belangrijk vinden voor onze club nu en in de toekomst. 
Hiervoor volgt er zo snel mogelijk een datum.  
We willen de uitkomsten gebruiken als voorbereiding voor de ALV. Ook kan het helpen bij keuzes van het bestuur, de technische commissies en de communicatie commissie.
Dus.... fijn als je meedenkt! 
Hou je mailbox in de gaten voor de enquete van Smashing Pink en vul deze zsm in.
Kom naar de bijeenkomst in september en de ALV van 12 november! 
 
Tot snel ziens, 
het bestuur
Bea, Maarten, Peter, Annemiek en Marion
 
 
Dear lovely Smashing Pinkers,
 
We would like to know what you find important in being a member of our club and playing tennis together.
A survey will be sent your way shortly, with general questions, questions about activities and questions about communication.
In addition to the survey, we as board would like to talk to you in September about what you think is important for our club now and in the future.
A date for this will follow as soon as possible.
We want to use the results as preparation for the GMM. It can also help with choices of the board, the technical committees and the communication committee.
So .... great if you think along!
Keep an eye on your mail box for the survey of Smashing Pink and fill it out asap.
Come to the meeting in September and the GMM on November 12th!
 
See you soon,
the board
Bea, Maarten, Peter, Annemiek en Marion

Interne competitie 2022, strijd is gestreden!

De Interne Competitie 2022 is zeer goed verlopen!
 
In totaal waren er 20 deelnemers die verdeeld waren over 4 teams. Ieder team speelde onder leiding van een captain.
 
De eerste 3 speeldagen streden de teams tegen elkaar om een plaats in de finale die op de 4e speeldag plaatsvond. Uiteindelijk ging het team o.l.v. Wim vd Kolff er met de winst vandoor.
 
Leuk was dat dit jaar naast een aantal vertrouwde gezichten ook een paar nieuwe leden meededen.
Bovendien was het iedere speeldag mooi weer wat de sfeer zeker bevorderde.
 
Hopelijk is deze interne competitie voor een aantal deelnemers een opstapje naar de KNLTB competitie.
 
Peter Ras

Lees meer

Save the date: ALV/GMM 12 november 2022

De volgende Algemene Leden Vergadering vindt plaats op zaterdag 12 november in de middag. Zet het alvast in je agenda!

The next General Members Meeting (ALV in Dutch) will take place on Saturday 12 November in the afternoon. Put it in your agenda!

 

Lees meer

Clubkampioenschappen 2022: organisator gezocht/ organisor needed

Van 22 augustus – 27 augustus 2022 vinden de clubkampioenschappen plaats. Wie helpt met de organisatie? Er is 1 persoon nodig die met Peter Bohren de organisatie op zich neemt. Ervaring niet nodig, die heeft Peter.  Ben je enthousiast en wil je je inzetten voor de club door de clubkampioenschappen te helpen organiseren? Meld je dan aan via info@smashing.pink. 

The club championships will take place from August 22 – August 27, 2022. Who can help organize them? One person is needed to take the organization upon themselves along with Peter Bohren. No experience necessary, Peter has it. Are you enthusiastic and do you want to contribute to the club by helping to organize the club championships? Then go ahead and sign up via info@smashing.pink.

Lees meer

Er is weer ruimte voor tennisles! Room for tennis lessons!

Op dinsdag en donderdag van 9 augustus tot eind september 2022 geeft Stefan tennislessen en er is nog plek!

Je kunt je tot 5 augustus opgeven door het ingevulde inschrijfformulier (open link) te mailen naar training@smashing.pink.

On Tuesdays and Thursdays rom August 9th until the end of September 2022 Stefan gives tennis lessons and there is still room!

Until August 5th you can sign up by sending the filled in form (link) by email to training@smashing.pink.

Lees meer

Kampioen! Champion!

In de KNLTB voorjaarscompetitie is het zaterdag dames dubbelteam KAMPIOEN geworden! Zij worden gehuldigd tijdens de afsluiting van de voorjaarscompetitie op maandag 11 juli.

In the KNLTB spring league the Saturday ladies doubles team won the CHAMPIONship! They will be honored during the closure meeting of the spring league on Monday 11 July.

Lees meer

Gay Games Amsterdam 1998 komt weer tot leven

Er komen steeds meer verhalen bij op de Herinneringssite van Gay Games Amsterdam 1998, onder andere een verhaal van Niek van der Spek over hoe ervoor gezorgd is dat er ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijke deelnemers waren. Reageer en stuur ook jouw verhaal aan p.van.yperen@hccnet.nl.

Gay Games Amsterdam 1998 come back to life
More and more stories are being added to the Remembrance website of Gay Games Amsterdam 1998, including a story by Niek van der Spek about how it was ensured that there was a similar number of female and male participants. Reply
and send your story to p.van.yperen@hccnet.nl.

Lees meer

Binnenbaan voor vrij spelen vervalt

Vanaf heden is er geen binnenbaan meer beschikbaar voor onze club voor vrij spelen omdat er weinig gebruik van deze baan werd gemaakt. Wel wordt er om de week nog een binnenbaan gebruikt voor tennislessen.

As of now we don't have an indoor court available anymore for our club for free playing because it was rarely used. The indoor court wil still be used for tennis lessons every other week.

Inschrijven najaarscompetitie tot 15 juni

Een geweldig Pinkstertoernooi en een mooie voorjaarscompetitie smaken naar méér!

Schrijf je uiterlijk 15 juni in als team voor de najaarscompetitie!

Speeldata zijn zaterdag 17, 24 september en 1, 8, 15 oktober (inhaaldagen 22 en 29 oktober).

Meer informatie vind je op de competitiepagina.

Lees meer

Beginnerstoss

Voor beginnende tennissers is er vanaf 23 mei de instaptoss. De instaptoss is voor (nieuwe) leden die wel een balletje kunnen slaan, maar nog niet goed de regels van het spel kennen (baanregels, tellen, etc.) of nog onvoldoende vaardig zijn om met de gewone toss mee te doen.

Je bent welkom elke maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Je hoeft je niet op te geven maar kunt gewoon komen. En je kunt ook om 19.00 uur komen.

Lees meer

De man achter de Vrijwilliger van het Jaar 2021

Een interview met Wilko van den Born

In februari werd uit alle genomineerden Wilko van den Born als Vrijwilliger van het Jaar 2021 gekozen. Hij is erg blij met deze erkenning. 

Wilko organiseert de Open Dag, de Pride Toss en de sportdag in het Vondelpark tijdens de Pride. En of dat niet genoeg is, is hij ook nog toss-boss en begeleidt hij veel nieuwe leden. Tijdens de twee coronajaren zijn door hem in stilte veel activiteiten in gang gezet.

Ik zoek hem thuis op. De trofee staat voor een jaar op zijn salontafel in zijn woonkamer.

Lees meer

Herinneringen aan Gay Games Amsterdam 1998

Het was een mijlpaal in de Roze Revolutie en voor veel mensen een hoogtepunt in hun leven: Gay Games Amsterdam 1998. Op 1 augustus 2023 is het 25 jaar geleden dat dit unieke sport- en cultuurevenement begon. Dat gaan we vieren!

Lees meer

6 mei ladies toss

Komende vrijdag 6 mei is de eerste ladies toss van dit seizoen.

Dus vrouwen, kom tossen! Vanaf 18.00 uur.

Lees meer
0

Tabé Riet

Riet Willems, onze onvolprezen ledenadministrateur verhuist per 1 mei. Naar Nijmegen, dus tennissen bij Smashing Pink zit er niet meer in. Riet is al ruim twintig jaar lid, een stille kracht die veel voor de club gedaan heeft. We gaan haar missen.

Lees meer
Smashing Pink logo
0

Ondanks vorst toch een geslaagde Open Dag!

Alle buitenbanen waren op 3 april afgekeurd, maar dat weerhield de Ledencommissie er niet van om de clinic voor nieuwe leden later in de middag toch door te laten gaan op drie binnenbanen. Er deden maar liefst een twintigtal (potentiële) nieuwe leden mee.

Lees meer

Wilko van den Born, onze vrijwilliger van het jaar 2021!

Het bestuur hield de spanning er tijdens het vrijwilligersuitje in. Pas nadat alle genomineerden uitgebreid in het zonnetje waren gezet, werd de envelop geopend met daarin de naam van de Vrijwilliger van het Jaar 2021: Wilko van den Born!

foto_door_babs_19_2.jpg

Wilko is al jaren een van de drijvende krachten van Smashing Pink. Hij zat in het bestuur, is lid van de Ledencommissie en begeleidt nieuwe leden bij hun integratie in de vereniging. Organiseert de Open Dag en de Gay Pride Toss. En of dat niet genoeg is, is hij ook nog toss-boss. Nooit te beroerd om mee te helpen bij alles wat er georganiseerd wordt op de club!

Voorzitter Bea Vrijhof overhandigde hem de vrijwilligersschaal waarmee hij een jaar lang mag pronken. Zij hield de anderen voor moed te houden, want ooit ben jij het die de winnaar wordt!

 

foto_door_babs_07_1.jpg

Lees meer

Ik ladder, jij laddert, wij ladderen

Goed nieuws, de befaamde laddercompetitie gaat weer van start! De laddercompetitie loopt van 1 mei t/m 30 september en binnen die periode kan iedereen die meedoet elkaar uitdagen volgens de ladderregels. Bij elke wedstrijd die je wint klim je een trede hoger op de ladder en wie bovenaan de ladder eindigt verdient eeuwige roem! Je kunt je inschrijven van 1 april t/m 26 april.
Lees meer

Het voorjaar begint

Een mooie start van het voorjaar is de competitie. Met 13 teams staan we komende maanden klaar in en rond Amsterdam om lekker te spelen. De meeste teams spelen op zaterdag. Er is ook een zondag team en terug van weggeweest is het dinsdag dames dubbelteam, leuk!

Lees meer

Ladies Toss

Vanaf 6 mei is er elke maand een ladies toss. Dit om meer vrouwen naar de toss te laten komen. De toss is dan nog steeds toegankelijk voor alle leden, maar hopelijk komen er op deze manier meer vrouwen naar deze tossavonden.

Lees meer

Pinkstertoernooi loopt storm - Schrijf je snel in

Na ruim een week dat de inschrijving voor het Pinkstertoernooi open is, staat de teller inmiddels op 190 deelnemers. Ongekend dat in zo’n korte tijd er al zoveel inschrijvingen zijn. Dit komt mede doordat het dit jaar een GLTA Masters is, dat resulteert in meer inschrijvingen vanuit het buitenland.

Lees meer

Notulen ALV

De notulen van de ALV van 26 februari 2022 en het online vervolg op 24 maart 2022 staan online.

Lees meer

Rollin' Rollin' Rollin'

Ja ja, daar was het dan eindelijk, het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers die in het afgelopen jaar weer alles in het werk gesteld hebben om het ons Smashing Pinkers naar de zin te maken met interne en externe competities, tossen, nieuwsvoorziening, feestelijkheden en zo meer.
Bekijk de foto’s en zie dat deze energieke leden ook vol overgave kunnen bowlen. Wil je er de volgende keer bij zijn word dan vrijwilliger!

Lees meer

Je kunt je nog inschrijven voor de Eurogames

Van woensdag 27 t/m zaterdag 30 juli 2022 vinden de Eurogames plaats in Nijmegen. De Eurogames worden elk jaar in een andere Europese stad georganiseerd en trekken deelnemers uit alle landen van Europa. Iedereen is welkom: lgbtqia’s, maar zeker ook hetero’s. Tennis is één van de inmiddels 19 sporten waaraan je deze editie deel kunt nemen. Schrijf je nu in!

Eurogames 2022 will take place from Wednesday July 27 until Saturday 30 in Nijmegen, the Netherlands. Eurogames are organised on a yearly base, but each year in a different city in Europe. Participants from all over Europe join the games and everybody is welcome: lgbtqia as well as straight people. Tennis will be one of the 19 sport events. Register now! 

Lees meer

Organiseer jij de wintertennis zaterdagavond toss? Will you organise the wintertoss on Saturdays?

In de winter organiseert Smashing Pink gezellige tossavonden binnen voor leden en niet-leden op vier zaterdagavonden, om te tennissen en elkaar te ontmoeten. Deze avonden zijn doorgaans druk bezocht en worden afgesloten met een borrel.

Er zijn twee vrijwilligers nodig om deze avonden te organiseren. Meld je hiervoor aan bij bestuur@smashing.pink.

 

During the winter Smashing Pink organises fun toss evenings indoors for members and non-members on four Saturday evenings, to play tennis and meet each other. These evenings are usually busy and end with a drink.

Two volunteers are needed to organise these evenings. Sign up for this by sending an email to bestuur@smashing.pink

 

Lees meer

Inschrijving Clubkampioenschappen geopend! Registration Club Championships open!

Schrijf je nu in voor de clubkampioenschappen van Smashing Pink 2022!

De inschrijving sluit op zondag 7 augustus 2022 om 18.00 uur. 

De clubkampioenschappen 2022 vinden plaats van 22 augustus t/m 27 augustus. Leden, Special Friends en oud-leden van Smashing Pink kunnen deelnemen.

Aanmelden via de GLTA website via deze link: Smashing Pink Clubkampioenschappen 2022 GLTA.

 

Register now for the club championships of Smashing Pink 2022!

Registration closes on Sunday August 7 2022 at 6:00 PM.

The club championships 2022 will take place from August 22 – August 27.

Members, Special Friends and former members of Smashing Pink can participate.

Register on the GLTA website via this link: Smashing Pink Club Championships 2022 GLTA.

 

Lees meer

Pride Toss 5 augustus

Op vrijdag 5 augustus vanaf 16.00 organiseert onze club de jaarlijkse Pride Toss. Kom ook, doe mee!

On Friday August 5th from 4.00 pm onwards our club organizes the annual Pride Toss. Come and join!

Lees meer

Canal pride 2022: VAAR MEE / SAIL ALONG

English below.

Op zaterdag 6 augustus is er na 3 jaar weer een Canal Parade in Amsterdam. Smashing Pink vaart mee op de boot van Pride en Sports. Het thema van de Pride dit jaar is “My gender My pride. Dit thema is op de sportboot vertaald naar: “My gender, My pride, My sport: creating a safe space is a team effort”. Dit wordt uitgedragen door als sporters samen op de boot te staan. 

Als lid van Smashing Pink kun je meevaren. Aanmelden uiterlijk 13 juli om 15.00 uur! Lees verder via de link onderaan voor meer informatie.

Het aantal plekken is beperkt, zo nodig wordt er geloot.

MEER INFORMATIE OVER AANMELDING VIND JE HIERONDER

 

On Saturday August 6, after 3 years, there will be another Canal Parade in Amsterdam. Smashing Pink will sail along on the Pride and Sports boat. The theme of this year's Pride is “My gender. My pride. This theme was translated on the sports boat into: “My gender, My pride, My sport: creating a safe space is a team effort”. This is propagated by standing together on the boat as athletes. 

As a member of Smashing Pink you have the possibility to sail along. Sign up no later than July 13 at 15.00h (3.00 pm)! For more information read on via the link below.

The number of places is limited, if necessary lots will be drawn to determine who can join.

MORE INFORMATION ON SIGNING UP YOU WILL FIND BELOW

 

Lees meer

Algemene Leden Vergadering 26 februari 2022

Het bestuur nodigt de leden van Smashing Pink van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op zaterdag 26 februari van 15u tot maximaal 17u. Zoals ieder jaar staan er ook nu weer belangrijke zaken op de agenda die jou raken als lid van Smashing Pink.

De stukken voor de ALV vind je onder clubdocumenten (eerst inloggen!).

Lees meer

Stuur tennisfoto's van 2021 in!

2021 was (weer) een bijzonder tennisseizoen. Heb jij leuke foto's van het afgelopen (corona)tennisjaar? Stuur ze naar het bestuur en misschien zie je ze terug in een beeldpresentatie van Smashing Pink. 

Lees meer

WinterTennisZaterdag 26 februari

We mogen op zaterdag 26 februari eindelijk weer een winteravond samen spelen. De eerste ronde start na de ALV, om 17.00 uur. We tennissen tot 21.00, daarna is er tijd voor een drankje en hapje. Je kunt je nog inschrijven!

Lees meer

PinksterToernooi 2022, A Masters

3 tot 6 juni PinksterToernooi 2022 

Na twee jaar annuleren van het toernooi, zetten we nu groots in op de 2022 Masters editie.

Wil je helpen bij de organisatie? Stuur een mail aan pinkster@smashing.pink

 

June 3-6 2022 PinksterTournament 2022

After having had to cancel the tournament in the previous two years, we are going for a GLTA Masters edition in 2022.

Do you want to help in organizing? Send an email to pinkster@smashing.pink

 

Lees meer

Nieuwjaarswens en winter tennis 22 januari

 

Het bestuur wenst iedereen 

een sprankelende jaarwisseling  en een gezond, mooi en sportief 2022 met veel tennis en leuke ontmoetingen!

En je kunt je nog opgeven voor de winter tennis avond op 22 januari... 

Lees meer

Strippenkaart vervalt in 2022

In 2022 blijft de mogelijkheid bestaan om kennis te maken met Smashing Pink door een maandabonnement te nemen. De strippenkaart wordt in het nieuwe jaar niet meer aangeboden.

Lees meer

Winter Toss Zaterdag 22 januari

Het is weer winter dus er zijn weer gezellige Winter Tennis Zaterdagavonden! De volgende is gepland op 22 januari 2022 van 17.00-23.00. Het wordt een speciale editie met nieuwjaarsborrel. 

Lees meer

Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk hopen we dat niemand het lidmaatschap van Smashing Pink opzegt, maar mocht je dit toch willen, dan moet je het vóór 1 december 2021 doen.

Lees meer

Nominaties Vrijwilliger(s) van het jaar

Het bestuur heeft de shortlist van genomineerden voor de titel Vrijwilliger van het jaar 2021 bekend gemaakt!

Ze worden allemaal in Hollywood style in het zonnetje gezet op 20 december tijdens het vrijwilligersuitje. Daarna wordt onthuld wie gekozen is tot vrijwilliger van het jaar 2021.

Lees meer

Boek Homosport in Nederland

Het Mulier Instituut heeft de ontwikkelingen van sporten in ‘eigen kring’ door homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vanaf 1980 in kaart gebracht in het boek Homosportclubs in Nederland 1980-2020, dat op 29 oktober jl. gepresenteerd werd. Een flink aantal Smashing Pinkers heeft eraan meegewerkt. 

Lees meer

Reageer met verhalen en foto's!

Heb je ook zo genoten van het Jubileumboek met al die vrolijke foto’s? Schoten er meteen allerlei herinneringen en anekdotes door je hoofd?

We horen ze graag!

Lees meer

Najaarscompetitie 2021

De zonnige start aan het begin beloofde veel goeds. En ook al verregenden de laatste paar dagen, er stonden tien teams te trappelen om elke zaterdag te spelen voor plezier en voor de eer. 

 

Lees meer

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie… start nu!

Hoewel we in onzekere tijden leven gaan we, positief als we zijn, uit van een sportief en mooi voorjaar 2022. 

Maar houd wel in het achterhoofd dat er mogelijk beperkingen en zelfs annuleringen kunnen zijn.  

Uitgaande van het goede nodigen we jullie allemaal uit om je aan te melden voor de voorjaarscompetitie 2022. De perfecte combinatie van sporten en gezelligheid. 

 

Lees meer
0

Kom eens spelen met de Smashing Pinkeltjes!

Buiten is het waterkoud, binnen in de kantine zitten de Pinkeltjes - uiteraard met corona-keurmerk - aan de koffie. Ze hebben zojuist met z’n zessen op twee banen gespeeld. Dat doen ze elke maandagochtend van 10.00-11.30 uur. Weer of geen weer, en bij regen op een binnenbaan.

Lees meer

Tennisles in de winter

Onze nieuwe tennisleraar Stefan heeft de laatste 5 weken van het zomerseizoen bij Smashing Pink lesgegeven en zijn leerlingen zijn enorm enthousiast. Stefan zal de komende winter op zondagmiddag les gaan geven en er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Wil jij ook op zondagmiddag les? Stuur dan zo snel mogelijk een mailtje naar training@smashing.pink. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Lees meer

Bestuursleden gezocht

Van onze voorzitter.

Lieve allemaal, hierbij een oproep aan jullie om eens na te gaan of een bestuursfunctie bij Smashing Pink iets voor jou is. 

Lees meer

Geen contributieverhoging

Het voorlopige financiële resultaat van 2021 valt mee. En het voorstel is om terug te gaan naar 3 banen. Voor 2022 is daarom geen contributieverhoging noodzakelijk. Eventuele tekorten kunnen uit onze reserves betaald worden.

Lees meer

Competitienieuws

Sinds twee weken staan er 10 teams van Smashing Pink elke zaterdag op de baan bij Amstelpark, en op andere tennisparken in Amsterdam en omgeving. Dubbelen, mixed dubbel, damesteams en heren teams, we zijn over de volle linie vertegenwoordigd. 

 

Lees meer

WinterTennisZaterdag 2021/2022

We mogen weer! Het regent, het waait, dus dat wordt snakken naar de eerste Smashing Pink Winter Tennis Zaterdag! Die is op 13 november. De andere data zijn 22 januari (met nieuwjaarsborrel) en 26 februari.

Lees meer
Smashing Pink logo

De naam is een verhaal

Mooi artikel in de Volkskrant 4 oktober 2021.

Smashing Pink als het begin van een gesprek.

Nederlandse sportverenigingen hebben de wonderlijkste namen. Bijna altijd met een goede reden. Bart Jungmann belicht in een wekelijkse serie in De Volkskrant, 'De naam is een verhaal',  een curiositeit uit de vaderlandse sport: deze week: de Amsterdamse tennisclub Smashing Pink. De foto is gemaakt door Volkskrant-fotograaf Klaas Jan van der Weij.

Je moet een beetje gek zijn...

Petra Wentzel (52) is eind september gestopt met het geven van tennislessen. Twintig jaar heeft ze het gedaan. Aanvankelijk bij Aemstelburgh en Startbaan in Amstelveen. En de afgelopen zes seizoenen bij Smashing Pink. Waarom stopt ze ermee?

Lees meer

Kom onze competitieteams aanmoedigen

De KNLTB competitie is afgelopen zaterdag van start gedaan. Elke zaterdag t/m 30 oktober spelen tien teams van onze club uit en thuis. Kom naar het park om aan te moedigen! De wedstrijden vinden plaats op baan 29-32 (aan de achterkant). 

Lees meer

Winterkaart 2021/22

Van 1 oktober tot 1 april kun je bij Amstelpark weer buiten tennissen op gravel. Je kunt een winterkaart bestellen via Amstelpark; de categorie die geselecteerd moet worden is "Winterlid Smashing Pink".

De kosten van een winterkaart bedragen dit jaar € 150 voor Smashing Pinkleden. Dat is een flinke prijsverhoging vergeleken met vorig jaar.

Lees meer

Afscheid van Douwe Hoitsma en Petra Wentzel

Aan het eind van dit zomerseizoen stoppen zowel Douwe als Petra met tennislessen voor Smashing Pink. Het bestuur is voornemens om op 22 januari tijdens de wintertennisavond/het nieuwjaarsfeest officieel afscheid van hen te nemen.

Lees meer

Heb je je (gratis) Jubileumboek al opgehaald?

Nee? Dan kun je dat alsnog doen! En wel op vrijdag 24 september en maandag 27 september vanaf 17.30 uur tijdens de toss. En op donderdag 30 september vanaf 17.00 uur tijdens de Afsluitingstoss. Ook tijdens de wintertossavonden kun je je boek ophalen. 

Lees meer
0

Ik heb me altijd heel erg thuis gevoeld

Douwe Hoitsma neemt aan het eind van dit zomerseizoen afscheid als tennistrainer van Smashing Pink. Een club zonder Douwe, wie kan zich dat heugen? Hij was erbij vanaf het begin. Waarom stopt hij ermee?

Lees meer
Smashing Pink logo

Gebruik van Tijdelijke Pas (voor introducées)

Helaas heeft het bestuur moeten constateren dat slechts een kwart van de mensen die een Tijdelijke Pas gebruiken voor een introducé(e) ook daadwerkelijk betaalt. Dit is natuurlijk een ongewenste en schadelijke situatie. Daarom heeft het bestuur besloten sancties op te leggen. 

Lees meer

Ladies toss

Om meer vrouwen naar de toss te laten komen zal er iedere eerste maandag van de maand een ladies toss zijn. Zegt het voort en dames kom speciaal deze avonden tossen! 

Lees meer

Sluitingstoss

Op donderdag 30 september 2021 sluiten we het zomerseizoen af met een eindtoss. Deze vindt plaats van 17.00-21.00 uur.

Lees meer

Winter Toss Zaterdagavond 2021-2022

Ook in het komend winterseizoen zijn er weer WinterTossZaterdagavonden en wel op 13 november, 15 januari en 26 februari. Zet de data alvast in je agenda, meer nieuws over deze gezellige tennisavonden volgt binnenkort.

Nieuwe tennisleraar!

Het is gelukt om een nieuwe tennisleraar te vinden. Stefan gaat in september op zondag lesgeven van 13.00 -18.00 uur. Aan 16 mensen.

Helaas is het op dit moment niet meer mogelijk om je op te geven voor tennisles dit seizoen. 

Vanuit de TC richten we voor tennislessen ons op het nieuwe seizoen. Daar volgt in een later stadium nog info over.

Smashing Pink logo

Jubileumdag 4 september

Smashing Pink bestaat 25 jaar! 

Dat vieren we in de week van 30 augustus t/m 4 september met de clubkampioenschappen en met een feestprogramma op zaterdag 4 september. 

Komt allen en vier met ons mee! Meld je svp van te voren aan voor onze JUBILEUM-feestdag op 4 september.

Lees meer

Pride Toss 2021

Volgende week vrijdag is de Pride Toss.Vrijdag 6 augustus van 17.00-21.00. Open voor leden en niet leden. Doe mee!

Lees meer

Banen reserveren en annuleren

Alweer voor het tweede seizoen is het mogelijk om vanuit huis een baan te reserveren. En dit seizoen ook vanuit de clubapp. Je hebt een goed overzicht over de baanbezetting en de mogelijkheden om te tennissen. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat in het systeem alle banen gereserveerd zijn, maar dat mensen niet komen opdagen en de baan leeg blijft. Dat is jammer voor alle leden die wilden tennissen maar niet konden reserveren.
 
Dus: heb je een baan gereserveerd, maar kun je bij nader inzien toch niet komen, haal je reservering dan zo snel mogelijk uit het systeem. Je maakt er je collega-tennissers blij mee!
Lees meer

Tennislessen

Eerder dit seizoen heeft Petra aangegeven voor de zomervakantie te stoppen als trainer bij Smashing Pink. Petra is hierop teruggekomen en zal tot het einde van het lopende seizoen op dinsdagavond lessen blijven verzorgen. Vele leden zullen hier blij mee zijn.
 
Douwe blijft op vrijdagochtend de lessen verzorgen, Cindy op woensdagavond. In onderling overleg kan Cindy ook in het weekend les geven.
Lees meer
Smashing Pink logo

Kom naar de middagtoss op zondag 1 augustus

Komende zondag vindt de jaarlijkse open dag plaats met een clinic voor belangstellenden en nieuwe leden. Ken je mensen met belangstelling om bij onze club te tennissen, wijs ze dan op deze leuke activiteit in de Pride week.

En kom zelf naar de toss tussen 14.00 en 18.00 en de aansluitende borrel. Iedereen is zijn welkom!

Lees meer

Toss in de ochtenden

Op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend zijn er tossen bij Smashing Pink voor verschillende niveaus. Het bestuur heeft besloten om ook voor deze tossen vaste banen te reserveren, ingaande maandag 28 juni.

Lees meer
Smashing Pink logo

Open dag op 1 augustus

Aan het begin van de Pride Week, op zondag 1 augustus, is het OPEN DAG bij Smashing Pink. Zegt het voort ofwel social media het voort! Iedereen is welkom, zowel beginners als ervaren tennissers. Meld je vrienden die willen kennismaken met onze club aan voor de clinic en kom zelf naar de aansluitende toss en de borrel.

Lees meer

Pride toss 2021

Op vrijdag 6 augustus van 17-21 uur vindt de jaarlijkse Pride toss plaats bij Smashing Pink. Elk jaar super gezellig! We vieren pride en tennissen erop los. Open voor leden en niet leden. Deelname is gratis maar wel graag even aanmelden.

Lees meer
0

Smashing Pink winnaar Penning Sportraad Amsterdam 2017

Smashing Pink heeft donderdag 1 juni 2017 in de Stadsschouwburg de Penning Sportraad Amsterdam 2017 gekregen. De Penning wordt uitgedeeld aan personen of instellingen die met durf, visie, ambitie en inzet een grote bijdrage leveren aan de sport in Amsterdam.

 Vol trots toont de voorzitter de penning Sportraad Amsterdam

Lees meer